Stad Zottegem roept ondernemers op deel te nemen aan impactonderzoek coronacrisis

Er loopt momenteel een grootschalig onderzoek dat de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke economie meet.

Dit is een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksbureau LMR-LOMV dat ondersteund wordt door de VVSG en UNIZO. Ook stad Zottegem tekende in voor dit onderzoeksproject en roept alle Zottegemse ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op deel te nemen aan de online enquête via vlaanderen.impactcorona.be/10982.

“De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ieders leven, waaronder ook dat van de ondernemers. Ook voor hen zijn de gevolgen van afgelopen coronamaanden niet te onderschatten.

We hebben dan ook geen seconde getwijfeld toen we de vraag kregen om als stad deel te nemen aan dit onderzoek. Het biedt ons de nodige informatie om de impact van de coronacrisis op onze eigen lokale economie te meten, vandaag en in de toekomst,” zegt schepen van lokale economie Evelien De Both. Het onderzoek bevraagt alle lokale ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepen en dienstverleners. Uit de analyse zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe het stadsbestuur de lokale ondernemer optimaal kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Schepen De Both vervolgt: “Het onderzoek draagt bij tot het actief betrekken van de ondernemers bij het beleid zodat we in de toekomst samen sterker kunnen ageren in crisistijden. Het is belangrijk dat we de mening kennen van onze lokale ondernemers zodat we het beleid hierop verder kunnen uitstippelen. We hopen dan ook dat ze massaal deze enquête gaan invullen.” Alle Zottegemse ondernemers kunnen de enquête invullen, nog tot 30 september 2020, via vlaanderen.impactcorona.be/10982.

X