© Google Maps

Nieuw verkeersreglement voor Zottegemse Leliewijk

In het kader van de tweede fase van de realisatie van de nieuwe wijk Lelie, tussen de ziekenhuissite van het AZ Sint-Elisabeth en het dorp van Godveerdegem, zijn de wegeniswerken voltooid en dus moeten een aanvullend politiereglement en de nodige signalisatie (verkeersboden, wegmarkeringen) voorzien worden om het verkeer in die omgeving in goede banen te leiden. Met het oog hierop zijn tijdens de jongste gemeenteraadszitting de volgende regelingen goedgekeurd:

– De Akeleistraat, Bijvoetstraat, Amarantstraat, Marjoleinstraat en Vlierlos vormen het zgn. ‘binnengebied’ en dit wordt ingericht als woonerf (maximumsnelheid 20 km per uur). In de Bijvoetstraat, Marjoleinstraat en Akeleistraat (tot aan de parkeerplaatsen) wordt eenrichtingsverkeer van toepassing, uitgezonderd voor fietsers.

– In de Akeleistraat, Vlierlos en Mandragorasteeg wordt voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte van de ‘hoofdstraten’ Mandragorastraat en Moerbeistraat. In laatstgenoemde straat komt er parkeerverbod langs de kant van de Leliestraat.

– De parkeerplaatsen in het woonerf zullen afgebakend worden met wegbedekking in andere kleur + de letter P op de grond. De Vlierlos zal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer door middel van een viertal verkeerspaaltjes.

X