Zottegem: Koekeloeren in de paperassen van ’t stad

In ’t kort enkele recente beslissingen van het Zottegemse schepencollege:

  • De stad Zottegem, gemeente Oosterzele, Aquafin, TMVW en de overheidsdienst Agentschap Wegen en Verkeer keurden een samenwerkingsovereenkomst goed met het oog op het heraanleggen van het deel van de Provinciebaan tussen de spoorwegovergang en huisnummer 154. Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, vernieuwing van de rijweg + fietspaden en het voorzien van voetpaden. De totale kostprijs is geraamd op 5.616.369 euro waarvan 318.221 euro ten laste van Zottegem.

 

  • Aan Postzegelclub Egmont Zottegem is toestemming verleend om Egmont en het wapenschild te gebruiken als afbeelding voor de uitgifte van een postzegel naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de club.

 

  • In Velzeke staan er bij de plaatselijke afdelingen van de Gezinsbond en van FERM (vroeger KVLV) dit jaar al respectievelijk negentig en zestig kaarsjes op de verjaardagstaart. Ter gelegenheid van dit jubileum krijgen beide verenigingen elk uit de stadskas een subsidie van 124 euro.

 

  • Als tegemoetkoming aan de coronamaatregel qua verplichte afstand tussen de tafels in horecazaken en de daardoor verminderde beschikbare capaciteit, besliste het stadsbestuur tot potenti ële uitbreiding van (caf é)terrassen. Aanvankelijk liep de toelating hiervoor tot 30 augustus. Deze termijn is nu verlengd tot 31 oktober. Ook de vrijstelling van de ‘terrasbelasting’ blijft gehandhaafd.