Groen Zottegem: Renovatie schooltje Beisloven, meer dan 10 jaar later, nog niet voor morgen

De erbarmelijke toestand van het oud schooltje in Beisloven wordt door Groen Zottegem al meer dan 10 jaar aan de kaak gesteld.

Na jaren van leegstand werd, onder druk van Groen Zottegem, die herhaaldelijk wees op de teloorgang van deze mooie plek, beslist om te investeren in Beisloven. Overleg met de buurt vond plaats. Men zou er een milieu educatief centrum van maken.

De Zottegemse groenen waren blij met deze beslissing. De investering die reeds gedaan werd in het Beislovenpark was veelbelovend voor de verdere aanpak.

Op 21 maart 2016 werd Solva aangesteld als projectcoördinator voor de bouw van het multifunctioneel natuur- en milieueducatief centrum Beisloven.

In 2018 volgden twee offertes, beiden een stuk boven het geraamde bedrag. In 2019 kwam er een nieuwe offerte, die nog hoger was.

In de meerjarenplanning lezen we het volgende : “Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ….) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw”.

De lockdown toont ons aan dat nieuwe alternatieven aan de orde zijn en daagt ons uit creatief na te denken over de mogelijkheden om de jeugd ruimte en educatie te bieden. Er bestaat reeds mooie en drukbezette infrastructuur in de buurt zoals de Kaaihoeve en Helix. Dit project kan een opportuniteit vormen om aan te vullen, bijvoorbeeld met focus op het beheer van het Beislovenpark en een permanente infostand. Een open structuur, toekomstgericht (bijvoorbeeld zorgen voor een link met de Muze) en out of de box denken is aangewezen. M éér dan enkel een gebouw cre ëren waar zoveel mogelijk functies gedeeld kunnen worden. Een interdisciplinaire aanpak waar creativiteit een bron is voor innovatie en verandering en dit rekening houdend met de budgettaire limieten zonder exuberante bedragen.

Op de gemeenteraad meldde de schepen dat in het dossier de termijnen dienen gerespecteerd te worden. Men denkt na over alternatieven om binnen het budget te blijven.

Een nieuwe realisatiedatum is er nog niet. We hopen op een mooie groene toekomst voor Beisloven.

X