Melle voorziet breed pakket Coronasteunmaatregelen

Van bij de start van de Coronacrisis volgde het Melse gemeentebestuur de situatie op eigen terrein nauwgezet. Melle beseft hoe hard haar inwoners en de lokale handel een extra duw in de rug kunnen gebruiken. Net daarom werkte het huidige gemeentebestuur na ruim overleg met de fractievoorzitters van alle Melse politieke partijen een breed pakket aan Coronasteunmaatregelen uit. Op deze manier worden de inwoners, lokale handelszaken én lokale verenigingen concreet geholpen.

De coronabon; steunt inwoners en stimuleert de koopkracht

De coronabon is een nieuw soort bon waarmee alle Mellenaars kunnen betalen in lokale handelszaken die moesten sluiten tijdens de crisis. De bonnen zijn geldig tot eind 2021, het eerste gezinslid krijgt een bon ter waarde van 10 euro, elk bijkomend gezinslid één van 5 euro. Je kan de deelnemende handelszaken herkennen aan hun raamaffiche. Op die manier wordt de ‘koop-lokaal’-reflex nog meer gestimuleerd.

Gebruik je de bon niet zelf? Dan kan je hem ook schenken aan het OCMW. Zo komt hij terecht bij wie hem het hardst nodig heeft. Daarnaast biedt de gemeente nog extra financi ële steun aan kwetsbare gezinnen in de vorm van de mellebon. Die zijn dan weer geldig bij alle lokale handelaren, ook degene die niet moesten sluiten tijdens de crisis.
Kwetsbare gezinnen kunnen eveneens hygi ëne-pakketten aanvragen bij het OCMW. Bij de samenstelling van de voedselpakketten wordt er extra gelet op de diversiteit van de ingredi ënten.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen ook rekenen op de gemeente. Ze kunnen beroep doen op spelpakketten via Het Huis van het Kind.

Veel senioren hebben het momenteel extra zwaar, daarom worden de belrondes naar 80-plussers verdergezet in samenwerking met de Eerstelijnszone Scheldekracht en Logo Gezond +.

Melle zal haar inwoners ook via de gemeentebelastingen steunen. De aanslagbiljetten worden twee maanden later verstuurd, op deze manier moet er maar in 2021 betaald worden.

Extra steun voor de lokale handelaars
E én van de belangrijkste prioriteiten voor de gemeente tijdens deze crisis is de lokale economie: het is essentieel dat deze blijft draaien. Daarom werden ook voor deze groep specifieke steunacties ontwikkeld.

De Melse handelaars kregen extra aandacht in het gemeentelijk magazine ‘Melle in Beweging’ en krijgen gratis advertentieruimte in het Gemeentekompas. Marktkramers, foorreizigers en ambulante handel dienen geen standplaatsvergoedingen te betalen in 2020. Terrassen kunnen kosteloos uitgebreid worden op openbaar domein en de spandoeken ‘Koop in Melle, nu meer dan ooit’ moedigen de Mellenaar aan om lokaal te kopen.

Steunmaatregelen voor verenigingen en organisaties
De gemeente zal de kosten die gemaakt werden voor de organisatie van afgelaste evenementen terugbetalen. Denk maar aan drukwerk, voorschotten, huur, …
Deze steunmaatregelen gelden voor de verenigingen die aangesloten zijn bij een Melse adviesraad. Voor particulieren en organisaties die niet aangesloten zijn, is de huur van de gemeentelijke infrastructuur al terugbetaald.

Verenigingen die aangesloten zijn bij een Melse adviesraad kunnen ook één keer gratis een zaal van het gemeenschapscentrum gebruiken, zoals bijvoorbeeld Studio M.

Daarnaast komt er een subsidie waarmee de gemeente aan verenigingen hun kosten terugbetaalt om hun werking op een coronaveilige manier opnieuw te laten doorgaan. Dat kan gaan over de aankoop van hygi ënemateriaal maar ook bijvoorbeeld over de huur van extra locaties of mobiel sanitair, een bijkomende bus voor een jeugdkamp, enzovoort. Ook aan verenigingen die vaste kosten hebben maar zonder inkomsten vielen, werd gedacht: zij mogen hun vaste kosten inbrengen.

Met een extra coronafolder in elke brievenbus zal de gemeente haar inwoners informeren over deze maatregelen. Extra informatie kan je terugvinden op de webpagina www.melle.be/steunmaatregelen-in-de-gemeente-melle.