Persbericht – Democratisch overleg rond coronasteunmaatregelen in Melle is een klucht.

Op de gemeenteraad van 21 september 2020 werd er door de meerderheid CD&V en NV-A een principeverklaring op tafel gelegd om 30 coronasteunmaatregelen goed te keuren. De meerderheid houdt vol dat deze maatregelen na constructief debat en in consensus met alle fracties zijn ontstaan. Toch bundelt de verklaring een aantal maatregelen waar niet alle oppositiepartijen zich achter kunnen scharen. Op het laatste fractievoorzittersoverleg van 30 juni werd dit al duidelijk. Nadien werd er niet meer gecommuniceerd. Inmiddels bevat de principeverklaring die op 21 september in de gemeenteraad werd besproken, nieuwe en gewijzigde maatregelen die zonder voorafgaande discussie ter goedkeuring werden voorgelegd.

Daarop drongen de fracties van Groen, sp.a en het onafhankelijk raadslid aan op een constructief debat, wat door voorzitter Freddy Van De Putte vakkundig werd weggewimpeld: “Er is reeds meermaals overleg geweest tussen de fractievoorzitters over dit pakket. We gaan het niet over alles eens zijn en we moeten ooit landen.” Onafhankelijk raadslid Ellen Swennen wees erop dat wanneer debat niet mogelijk is op het moment van beslissing dit evenmin constructief is. “We kunnen vandaag landen, maar dat kan evengoed na constructief overleg.”

Ondanks verschillende vergaderingen met alle fracties rond het thema coronamaatregelen, voelen de fractieleden van Groen, sp.a en het onafhankelijke raadslid zich onvoldoende gehoord. “We zijn voor de meeste coronamaatregelen in de principeverklaring, maar we accepteren niet dat er geen ruimte is voor constructieve bemerkingen en suggesties. Het moet toch mogelijk zijn om dit hier in de gemeenteraad te bespreken?” Zelfs voorstellen tot verbetering worden niet aanvaard, klinkt het bij Wim Verween (fractieleider sp.a). Volgens Dominique Vandermeersch (fractieleider Groen) is het onmogelijk om met alle deze standpunten, en dus met het hele pakket akkoord te gaan. “Alles wat enigszins corona gerelateerd zou kunnen zijn, is op een hoopje gegooid. Zelfs wanneer het om evidente ondersteunende diensten gaat. Het lijkt me daarom niet te veel gevraagd om alle maatregelen punt per punt te overlopen.”

Uiteindelijk klonk ook bij het verdeelde Open VLD een stem. Zo maakte Christoph Saerens duidelijk dat de gesprekken over deze maatregelen ondertussen toch al weer bijna 3 maanden geleden zijn. Dat er nu zelfs geen actueel debat over de effectieve inhoud meer mogelijk is, is volgens de oppositie van Groen en sp.a dan ook verbijsterend en ondergraaft de kracht van de gemeenteraad. Te meer omdat debatteren over het nut van een debat gisteren wel aan de orde was.

Men kan zich de vraag stellen hoe een raadslid zijn functie goed kan uitoefenen wanneer hij op de cruciale momenten monddood wordt gemaakt en hij de belangen van de inwoners van Melle niet kan verdedigen.

 

Namens

Onafhankelijk Raadslid Ellen Swennen (ellen.swennen@melle.be / 0474 878  918

X