Financi ële toestand van de gemeente Herzele dreigt te ontsporen

Op de Herzeelse gemeenteraad van 23/09/2020 trok de N-VA fractie aan de alarmbel. De N-VA is erg verontrust over de gigantische toename van de schulden van de gemeente Herzele.

De schuldgraad van de gemeente is in het eerste jaar van de legislatuur maar liefst met 37% gestegen. Op dit moment bedraagt de schuld per inwoner 1.309 €, terwijl dit vorig jaar nog 958 € was.

“Dat het wel degelijk beter kan bewijzen onder meer Sint-Lievens-Houtem en Ninove waar de schuld per inwoner respectievelijk slechts 94 € en 88 € bedraagt. Terwijl de gemeente dus schulden zou moeten afbouwen, gebeurt in Herzele net het tegenovergestelde”, zegt gemeenteraadslid Patricia Van Ruyskensvelde.

 

N-VA Herzele is verwonderd dat de schuld zo is toegenomen, zeker aangezien Open VLD voor het eerst een absolute meerderheid heeft in Herzele. “We hadden van een liberaal bestuur een gezond financieel beleid verwacht en zeker niet dat de schuldgraad zo enorm zou stijgen,” zegt fractieleider Toon De Bock. “Straks mogen we ons hier in Herzele nog aan een Titteltaks verwachten om al die schulden terug te kunnen betalen”.

“Dat die schuld vroeg of laat zal moeten afbetaald worden is duidelijk en dat betekent onvermijdelijk dat de inkomsten — lees belastingen — in de toekomst zullen stijgen”, licht gemeenteraadslid Timothy Desmet toe. “Dit legt onvermijdelijk een hypotheek op de toekomst. We zijn nu het geld van onze kinderen aan het uitgeven”. Vooral het feit dat de langetermijnschuld met 40% stijgt van 18 naar 25 miljoen euro verontrust gemeenteraadslid Timothy Desmet. “Elke goede huisvader en -moeder weet dat je best geen geld uitgeeft dat je nog niet hebt verdiend.”

“Dat de schulden stijgen, betekent bovendien dat de gemeente Herzele meer rente moet betalen. Per jaar gaat dit om ongeveer 350.000 € en voor de ganse bestuursperiode betekent dit dus meer dan 2 miljoen euro, enkel en alleen aan rente. Dit is geld die de gemeente niet aan andere zaken kan spenderen, zoals de heropwaardering van het centrum en van de dorpskernen of het aanwerven van extra personeel voor het woon-zorgcentrum.”

“Bovendien is de financi ële en budgettaire impact van de coronacrisis hier nog niet bijgerekend. Door de crisis heeft de gemeente heel wat geld uitgegeven dat niet gebudgetteerd was én liep de gemeente ook heel wat inkomsten mis, o.a. door het feit dat heel wat evenementen werden afgelast. Hierdoor dreigt de financi ële toestand van de gemeente Herzele helemaal te ontsporen”, besluiten de gemeenteraadsleden.

X