©Sophie Richez - Krepelstraat Denderwindeke

Volledige heraanleg Krepelstraat Denderwindeke gepland

Het stadsbestuur van Ninove vernieuwt de riolering in de Krepelstraat in Denderwindeke in samenwerking met Aquafin en rioolbeheerder Riopact. De rioleringswerken gaan gepaard met een complete herinrichting van de straat, waarbij ook voet- en fietspaden worden aangelegd.

Het project kent al een lange voorgeschiedenis, maar schepen voor openbare werken Wouter Vande Winkel heeft er goede hoop op dat de vooropgestelde timing met realisatie in 2022-2023 gehaald wordt. “De financiering van het project is rond en daarmee is de belangrijkste klip genomen,” vertelt Vande Winkel, “Verder zijn er geen zware onteigeningen nodig en zijn we eigenaar van landbouwpercelen die nuttig kunnen zijn om de nodige buffercapaciteit voor het project te voorzien.”

De inwoners van de Krepelstraat ontvingen alvast een infobrief van de stad om toelichting te geven bij de verdere uitwerking van het dossier. In de loop van 2021 wordt het ontwerp verder verfijnd om de vergunning te kunnen aanvragen. De betrokken partners hopen de werken te starten in 2022 en het jaar nadien te voltooien. Momenteel is er alvast gestart met de nodige proeven inzake infiltratie en grondwater om de plannen verder uit te werken.

Parallel met het rioleringsdossier maakt de stad ook werk van een erosiedossier. “Stortbuien zorgden al herhaaldelijk voor wateroverlast in een aantal huizen in de Krepelstraat en we konden al enkele voorlopige maatregelen treffen, maar met een uitgewerkt erosiedossier willen we ook dat probleem definitief oplossen,” vertelt Vande Winkel, “We gaan proberen om parallel met de realisatie van het bufferbekken voor de rioleringswerken in één beweging ook het erosiedossier in te plannen.”

X