Peter Vansintjan (Cd&v) reageert op open brief ivm WZC Egmont

Gemeenteraadslid Peter Roman kaart in een open brief wantoestanden aan in WZC Egmont (lees hier). Verantwoordelijke voor WZC Egmont Peter Vansintjan (Cd&v) reageert op deze aantijgingen.

“Kwaliteit van verzorging en voeding is van essentieel belang. Daarom wordt onder geen enkel beding bespaard. Wie het tegenovergestelde beweert doet de waarheid geweld aan. Er werd mij één maal gesignaleerd dat er brood was dat voorverpakt was waar binnenin schimmel zat. Uiteraard werd dat brood niet geserveerd aan de mensen Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven deze leveranciers niet meer toe te laten.

Er is vorige week een drie uur durend overleg doorgegaan waar naast alle verantwoordelijken ook de vakbonden aanwezig waren. Alle verzuchtingen werden er besproken . Daar werd bijvoorbeeld gemeld dat er op een middag hamburgers werden geserveerd dit te hard gebakken waren. Ook dan werd beslist deze leverancier niet meer toe te laten. We zijn tevens overeengekomen een bevraging te doen bij alle bewoners en gebruikers.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat sommige leden van de keuken de wijziging van de leverancier van alle voedingsmiddelen niet verteerd hebben. En zeker niet dat er een nieuwe leidinggevende in de keuken is gekomen.

De afspraak is gemaakt dat alle kwaliteitsverbetering voor de volle 100 pct moeten worden vervuld en dat bij de minste twijfel ingegrepen moet worden. Zoals blijkt hebben we geen open brief van een politiek partij nodig om kwaliteitscontrole blijvend door te voeren.” aldus Peter Vansintjan.