Open Brief SP.A: “Beschimmeld brood en vervallen vlees in wzc Egmont”

Open brief Peter Roman (sp.a – Vooruit)

Beste burgemeester,
Beste OCMW-voorzitter,
Beste schepen van personeel,

Hier kunnen wij niet langer over zwijgen, hier liggen wij wakker van. Als gemeente-en   OCMW-raadsleden vinden wij het onze plicht om aan de alarmbel te trekken. Wij deden dat   meermaals in de gemeente-en OCMW-raad, maar jullie lijken de ernst van de situatie niet in
te zien. Daarom deze open brief. Voor ons is de grens bereikt, de emmer is vol. De bewoners   in ons Woonzorgcentrum Egmont verdienen de beste zorgen, het personeel moet met   respect worden behandeld, de families van de bewoners moeten er 200% zeker van zijn dat
hun geliefde ma of pa, oma of opa in de beste handen is. Dat is vandaag —tot onze grote spijt   en frustratie-jammergenoeg niet meer het geval. De kwaliteit in WZCEgmont boert   achteruit.

Jullie zijn op de hoogte van de mistoestanden, maar kijken gewoon de andere kant   op. Neem eindelijk jullie verantwoordelijkheid. Midden september kregen we opnieuw verschillende verontrustende signalen. Er is een   acuut personeelstekort. Als er iemand ziek is, wordt die -uit besparingsoverwegingen-vaak   niet vervangen. De druk op de collega’s op de werkvloer is daardoor zeer hoog. Te hoog. Ze   geven aan dat ze bewoners niet meer met dezelfde goede zorgen kunnen omringen. Het is   bijna bandwerk geworden.Een heel pijnlijke vaststelling.De verhalen zijn ronduit schrijnend.

Het doet ons pijn om ze hier op papier te moeten zetten, maar we hebben geen andere   optie. Bewoners kregen beschimmeld brood voorgeschoteld. Niet één keer, maar meerdere   keren.‘s Ochtends werd er droog brood geserveerd zonder beleg. Er wordt vlees geserveerd   dat kantje boord, net wel of net niet, de vervaldatum haalt. Soms wordt het vlees een dag   vroeger gebakken om zo de vervaldag te omzeilen.In de keuken worden interimarbeiders   ingezet zonder enige ervaring in grootkeukens.Dergelijke praktijken kunnen en willen wij
niet tolereren. Jullie kennen die problemen, ze kwamen aan bod op een vergadering met oa.   de vakbond en waar ook de burgemeester aanwezig was.

Jullie kiezen er blijkbaar voor om   alweer de andere kant op te kijken. Dat is nalatigen schuldig verzuim. Integendeel, jullie spelen verstoppertje, ontduiken verantwoordelijkheden wijzen het   personeel met de vinger. Hoe laag kan je als verantwoordelijke vallen? Het personeel van   het woonzorgcentrum valt niets te verwijten. Ze lopen op de toppen van hun tenen. Ze   willen hun werk goed doen, maar ze zijn met te weinig. Ze doen hun uiterste best, maar   krijgen nul appreciatie van het CD&V-en N-VA-bestuur. Jullie laten hen gewoon in de steek.   Erger nog, in interne nota’s (oa. van de nieuwe catering firma Compass) wordt zeer   denigrerend en negatief gesproken over het personeel. En wat met de resultaten van de   bevraging bij de personeelsleden m.b.t.welzijn op het werk? Die belangrijke informatie   wordt vakkundig achtergehouden. Er is van jullie weinig respect voor de mensen die elke dag   het woonzorgcentrum draaiende houden, de mensen die de laatste maanden in heel   moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.   Deze malaise in Woonzorgcentrum Egmont raakt ons persoonlijk. De voorbije legislaturen   hebben we met sp.a steeds geïnvesteerd in rusthuis Ter Deinsbeke, later WZCEgmont. Het
was ons stokpaardje.We waren er fier op.We leverden topkwaliteit aan betaalbare prijzen.   We stelden de hoogste kwaliteitseisen en probeerden tegelijkertijd oor te hebben voor de   bekommernissen bij het personeel.Ons woonzorgcentrum stond hoog aangeschreven in de
brede regio. Het was een voorbeeld voor veel andere woonzorgcentra. We hebben een   gloednieuw gebouw gezet met de laatste technische snufjes. Het werd een echte ‘thuis’ voor   onze bewoners. Ze werden er met liefde verzorgd. Onze keuken won prijzen. We hebben de   dienstverlening uitgebreid, er kwam een nieuw dagverzorgingscentrum en een lokaal   dienstencentrum. Was het allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, natuurlijk niet, maar we   namen onze verantwoordelijkheid. We zijn nog geen twee jaar verder en de signalen die we
krijgen zijn ronduit zorgwekkend.Daar betalen de bewoners en het personeel dubbel en dik   de rekening voor, én dat maakt ons kwaad. Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom nemen   jullie geen verantwoordelijkheid op? Waarom steken jullie als struisvogels jullie kop in het
zand? De bewoners van het woonzorgcentrum, hun familie en het personeel verdienen beter. Veel beter.

Wij liggen hier wakker van. Daarom stelden we hierover vragen en maakten we deze   opmerkingen reeds op verschillen de gemeente-en OCMW-raden. Jullie wimpelden onze vragen telkens opnieuw af.Maar voor ons is de grens bereikt.Dit kunnen we niet laten
passeren. Vandaar deze open brief. We willen dat deze wantoestanden onderzocht worden   en dat er duidelijkheid gegeven wordt aan bewoners en hun families. Hoe kunnen ze hun geliefde ouder of grootouder nog met een gerust hart achter laten in ons woonzorgcentrum? In coronatijden kon familie niet op bezoek komen, wat is er toen   allemaal misgelopen?Wat heeft het daglicht niet gezien?Hoe kunnen jullie verzekeren dat   dergelijke wantoestanden niet meer zullen gebeuren? Bovendien willen we dat het   personeel opnieuw met respect wordt behandeld. De werkdruk ligt te hoog, er moet hier   meer aandacht aan besteed worden.

Beste burgemeester, beste OCMW-voorzitter, beste schepen, misschien liggen jullie hier niet   wakker van?!Wij wel. Wij vragen jullie om verantwoordelijkheid te nemen. Zorg dat het   woonzorgcentrum zijn bewoners opnieuw dezelfde kwaliteit kan bieden als in het verleden.
Zorg voor een betere omkadering en een luisterend oor voor het personeel. Onze boodschap   is duidelijk: haal jullie kop uit het zand, word wakker en neem verantwoordelijkheid. Jullie   zullen in sp.a hiervoor altijd een partner vinden.

Namens sp.a Zottegem,

Onze gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst;
Peter Roman, Leen Borremans, Geert Van Waeyenberge, Nadine Stalpaert, Kurt De Loor,
Joost Franceus, Yana Giovanis, Filip MorreenLouie Van Rijsselberge