Nieuw buurthuis met veertien assistentiewoningen in Schendelbeke op gemengde gevoelens onthaald


Geraardsbergen. Het buurthuis in de Dagmoedstraat te Schendelbeke gaat tegen de vlakte. Beauprez Service Residenties heeft de ambitie om een nieuw buurthuis met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking te bouwen. Zondag 4 oktober werden de plannen in het buurthuis aan het publiek voorgesteld. Volgens het meest optimistische scenario kunnen de werkzaamheden rond 1 januari 2021 van start gaan. Stefaan Premereur laat weten dat de werken ongeveer een jaar zullen duren. Niet iedereen in de buurt is blij. ‘De Dagmoedstraat is een mum van tijd vol gebouwd. Daardoor is er een tekort aan parkeerplaatsen’, laat een buurtbewoner weten.

Het buurthuis in de Dagmoedstraat voldoet niet meer aan de noden en de wensen van de buurt. De architectuur van het gebouw is compleet verouderd. ‘Een nieuw gebouw met een eigentijdse en polyvalente inrichting voor de organisaties en de verenigingen uit de buurt, is meer dan welkom’, laat een buurtbewoner ons weten.

Buurthuis met veertien assistentiewoningen
In opdracht van Beauprez Service Recidenties wil Stefaan Premereur in de Dagmoedstraat een buurthuis ontwikkelen met daarboven 14 assistentiewoningen. Er komt ook een ondergrondse parking met 17 parkeermogelijkheden. Tien van deze parkeermogelijkheden zijn voor het buurthuis voorbehouden. ‘Het is de bedoeling om met de ondergrondse parkeergarage de omgeving niet nog meer te belasten met geparkeerde wagens’, laat Stefaan Premereur weten.

In zijn voorstelling van het project legt Mathias Desmecht — architect en zaakvoerder van ODA — de nadruk op de doorzichtige constructie van het buurthuis op het gelijkvloers. Daarboven komt er dan een volume van 14 assistentiewoningen. Het volume lijkt boven de glazen constructie te zweven.

Op vraag van de dorpsraad van Schendelbeke wordt er ook een grote groene ruimte achter het buurthuis voorzien. De stad heeft de ambitie om twee percelen op te kopen. ‘We deden reeds een bod aan de eigenaar,’ laat schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) weten, ‘maar de vraagprijs van de eigenaar ligt veel te hoog.’ De stad zal dan ook een onteigeningsprocedure opstarten. ‘De prijs van de twee percelen zal vermoedelijk €15 000 zijn, tienmaal minder dan wat de eigenaar vraagt’, laat Kristin Vangeyte ons weten.

Niet alle buurtbewoners reageren even enthousiast. Een aantal betrokkenen wijst erop dat de afgelopen jaren er heel wat woongelegenheden in de Dagmoedstraat zijn bijgebouwd, waardoor er een ernstig gebrek aan parkeermogelijkheden is. Een andere buurtbewoner deelt dit ongenoegen niet: ‘Wat verder is er een grote parking waar de buurtbewoners hun wagen kwijt kunnen.’


Foto 1: Stefaan Premereur. Foto 2: de betrokkenen

Recht van opstal…’
Vorig jaar in september werd door de gemeenteraad de principi ële overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal onder voorwaarden aan Beauprez Service Residenties goedgekeurd. De grond blijft eigendom van de stad, terwijl het gebouw eigendom is van Beauprez Service Recidenties.

Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) zit er nog een adertje onder het gras. ‘We zijn helemaal niet tegen een publiek-private samenwerking, maar wat voor ons nieuw is dat het de bedoeling is om de assistentiewoningen te verkopen om het project financieel leefbaar te houden. Hoe zit dat dan met de eigendomsrechten van het totale gebouw wanneer binnen dertig jaar het recht van opstal komt te vervallen en het gebouw eigendom van de stad wordt?’ Volgens Van der Maelen moet de akte waarin de eventuele mogelijkheid om assistentiewoningen te verkopen wordt vastgelegd, door de gemeenteraad nog worden goedgekeurd.

Wordt het buurthuis dan aan de stad verhuurd? ‘Beauprez Service Residenties betaalt jaarlijks een erfpacht aan de stad, terwijl de stad €1500 per maand ophoest voor de huur van het buurthuis’, aldus Van der Maelen. Het project zal nog voor een definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Julien Borremans