Sluiting Zwalmse overwegen dreigt weer om de hoek

CD&V Zwalm verzet zich tegen de sluiting van vier spoorwegovergangen in Zwalm.

Deze maatregelen zorgen voor een verkeersinfarct op de Zuidlaan

Op de verkeerscommissie van Zwalm van dinsdag 29/09/2020 is Infrabel “Het streefbeeld spoorwegovergangen 2050” komen voorstellen. CD&V-voorzitter Bernhard Ardaen   is lid van deze commissie en kreeg daar het volgende te horen.

Bernhard Ardaen:”Infrabel, de beheerder van het spoorwegennet van Belgi ë, wil overal, en dus ook in Zwalm alle slagbomen weg. Zij noemen dat een “streefbeeld” of een “voorstel” maar het is eigenlijk een beslissing die zij eenzijdig genomen hebben want zij laten geen enkele ruimte voor aanpassing.

Op de drukkere wegen, zoals aan het Station Sint-Denijs-Boekel en aan het Station Munkzwalm moet hiervoor volgens Infrabel ofwel een brug ofwel een ondertunneling gebouwd worden.

Op de lokale wegen, betekent dit volgens Infrabel de sluiting van 4 overgangen: Neerkouter, Rekegemstraat (Canteclaer), Herpelstraat en Paddestraat.”

 

Argumentatie Infrabel

De argumenten van Infrabel samengevat:

1700 slagbomen kosten elk jaarlijks 36.000 EUR

Er gebeuren op het hele spoorwegen net 50 dodelijke ongelukken per jaar.

25% van de vertragingen die te wijten zijn aan Infrabel zijn het gevolg van problemen met de slagbomen.

 

Argumenten CD&V Zwalm

Op het eerste zicht zijn de argumenten van Infrabel valabel.

 

Eric Devriendt ( burgemeester Zwalm) “Alleen: Infrabel wordt betaald om de infrastructuur aan te leggen en te onderhouden. Dus de argumenten die zij gebruiken rond kosten en goed functioneren zijn hun verantwoordelijkheid. Deze moeten ze niet afwentelen op Zwalm en de Zwalmenaar.

Indien men vraagt van Zwalm om deze overgangen dicht te doen, dan moeten wij minstens de onderhoudskosten van deze specifieke 4 overgangen kennen, en niet enkel een algemene statistiek, moeten wij weten hoeveel deze overgangen bijgedragen hebben aan de dodelijke ongelukken en aan de vertragingen.

Maar zelfs dat is een vals probleem. De spoorwegen liggen hier meer dan 100 jaar ( eind 19de eeuw) en de overgangen kunnen bekeken worden als een vorm van erfdienstbaarheid van doorgang. Dit om een praktische doorgang te bieden voor de omliggende erven en de (zwakke) weggebruikers. Bij een erfdienstbaarheid maakt het niet uit hoe vaak iemand er gebruik van maakt. Dus is het gegoochel met cijfers van verkeersintensiteit tijdens de ochtend en avondspits door Infrabel niet relevant voor de kleine overgangen. Hoogstens kunnen de cijfers relevant zijn om de niet geringe investeringen in brug of tunnel aan de twee stations al dan niet te verantwoorden.”

Geen effectenrapport

Bernhard Ardaen:”De kleinere overwegen passen of zijn essentieel in het verhaal van het twaalfdorpen paradijs, toerisme, trage wegen, fietsmobiliteit. Ook in geval van wegenwerken moeten we voldoende overwegen overhouden om de omleggingen niet te lang te maken.  Bij het sluiten van de 4 kleine overgangen zou de drukte en de onveiligheid bij de twee overblijvende overgangen toenemen.

Bij het sluiten van de 4 kleine overgangen zou het omrijden door het landbouwverkeer en het lokale autoverkeer de ecologische voetafdruk van het verkeer toenemen.

Ook de drukte op sommige lokale wegen, in het bijzonder de schoolomgevingen in het centrum, omgeving sporthal en dergelijke zou ook toenemen.”

Raar maar waar maar Infrabel zou zich niet moeten verantwoorden met een milieu- of mobiliteitseffectenrapport.

Bij nader horen lijkt het er niet direct op dat de spoorlijn Denderleeuw- Zottegem-Kortrijk naar een verhoogde snelheid gaat in de toekomst. De lijn is momenteel geschikt voor max. 120km/u.

 

Standpunt CD&V Zwalm.

Eric Devriendt en Bernhard Ardaen: “Wij verzetten ons tegen de sluiting van de overwegen ter hoogte van de Neerkouter, Rekegemstraat,   Herpelstraat, Paddestraat.

Indien Infrabel overweegt om tegen 2050 een tunnel of een brug aan te brengen aan de stations, dan zullen wij als gemeente daar constructief aan meewerken (rooilijnen, onteigeningen, vergunningen).

Wij zijn wel bereid om mee te werken aan een Milieu en een Mobiliteitseffecten rapport, opgesteld/begeleid door een voldoende onafhankelijke instantie en bekeken en overlegd over de gehele afstand Kortrijk-Brussel of minstens voor alle Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. Deze bereidheid om mee te werken doet niets af aan onze volle gemeentelijke autonomie om ons standpunt inzake de overwegen te laten spelen, binnen onze bevoegdheden en verantwoordelijkheid.”

Eind 2019 was er reeds een aanvraag om de overweg aan de Neerkouter te sluiten. Er waren toen enorm veel reacties en het plan werd tijdelijk opgeborgen. Nu dreigt er weer gevaar dat heel wat overwegen op relatief korte termijn gaan sluiten zonder alternatief!!!! En dan maar spreken van trage wegen- fietsmobiliteit enz…..Zwalm wordt nu éénmaal   doormidden gesneden door een spoorlijn en dit heeft een enorm grote impact op de leefbaarheid van de gemeente.