Heilige Antonius van Paduakapel (1900), Windekekouter

Gebouwd door gezusters Lenssens

De kapel op de Windekekouter in Oosterzele is toegewijd aan de heilige Antonius van Padua (Lissabon, 1195 — 1231). Antonius van Padua   werd nog geen jaar na zijn overlijden heilig verklaard door paus Gregorius IX. Hij is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, het huwelijk, bakkers, reizigers, verliefden,…(Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).
In 1900 werd de kapel gebouwd door de gezusters Lenssens. De juffrouwen Lenssens bouwden de kapel op de Windekekouter uit dankbaarheid. De familie Lenssens had veel te lijden door ziekten. De familie beloofde een kapel te bouwen indien ze gespaard bleven van ziekten. De priesters in 1900 waren E.H. Tielemans en onderpastoor E.H. Verhaert. Tot in 1954 ging er jaarlijks (op 16 augustus) een processie uit, van aan de kerk naar de kapel van Sint — Antonius van Padua. Tot groot ongenoegen van de bewoners van het Dorp en de Windekekouter besloot deken Omer Van Den Abeele de processie af te schaffen. Een eigenzinnige beslissing. Tot grote ergernis van de bewoners ging de processie niet meer uit.
Uw reporter woont in de nabijheid van de kapel en ziet dat de kapel veel wordt bezocht. De familie De Neve (Windekekouter) nam in 2006 het lovenswaardige initiatief om de kapel te restaureren. Als een pater familias staat de familie De Neve in voor het onderhoud van de kapel. Dankzij de familie De Neve, sponsors, vrijwilligers werd in een eerste fase werk gemaakt van de dringendste restauratiewerken. De kapel kreeg in 2006 een nieuwe deur, de nis met beeltenis van Sint — Antonius werd hersteld, de toren met kruis werd opnieuw opgemetseld. De kapel kreeg een nieuwe vloer. In 2007 werd de restauratie voortgezet. De glasramen werden gerestaureerd, de afvoerbuizen van het dak werden vernieuwd, de buitenzijde van de kapel werd opgesmukt. De familie had woorden van lof voor de sponsoring ‘Cera, samen investeren in welvaart en welzijn’.   In de kapel staat de naam T. R AOLE, Wellingstraat Gent vermeld. We denken dat hij de architect was.
Dagelijks toegankelijk
De 120 — jarige kapel is een neogotisch getinte bak- en natuurstenen wegkapel, onder leien zadeldak gebouwd in 1900. Vooruit-gevel op schouderstukken en gevel-nis met beeld boven de geprofileerde spitsboog met poort. Drielicht in de achtergevel. Houten portiekaltaar met gepolychromeerd Heilige Antoniusbeeld. Vier rechthoekige nissen in de zijwanden met volkse, gepolychromeerde sculpturen in half reli ëf die taferelen uit het leven van de Heilige Antonius van Padua voorstellen. We kunnen je een bezoek aan de kapel op de Windekekouter aanbevelen. Dankzij de inspanningen van de familie No ël De Neve werd in 2006 het religieus erfgoed op de Windekekouter, de kapel van Sint — Antonius van Padua, van de verkommering gered. Veel appreciatie voor de familie De Neve. De kapel is dagelijks toegankelijk. Vroeger had, ter eer van de heilige Antonius van Padua, een noveen   plaats. Een noveen is een reeks van negen dagen (het woord is afkomstig van het Latijn noveni = telkens negen) waarop men op een bijzondere wijze bidt. Ook tijdens zoektochten wordt de kapel frequent bezocht.   Reporter 17