Gevaar voor asbestbesmetting te Schendelbeke


Foto’s: Gil Van Wijnendaele


Schendelbeke. Afgelopen weekend bezorgde een wandelaar ons foto’s over een pad ter hoogte van de Kulvestraat, waar asbestpuin ligt. Asbestvezels zijn kankerverwekkend, en dus gevaarlijk voor de mens. We gaven de informatie door aan schepen van Duurzaamheid en Milieu Martine Duwyn (Open Vld). Volgens de schepen is het de vraag of het om een openbare of een private weg gaat. ‘In het geval het een private weg betreft, is de eigenaar verantwoordelijk voor de ruiming. Indien zij/hij nalaat, kan de stad dit (laten ) ruimen maar zullen de kosten aan de eigenaar worden aangerekend. In geval het openbaar domein betreft, dan kan dit in principe door de technische dienst worden geruimd. Er zullen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, zodat de asbestdeeltjes geen gevaar vormen voor de medewerkers van de technische dienst.’ Schepen Duwyn is vast van plan om de handhavingsambtenaar ter plaatse te sturen.

Julien Borremans