Stadsbestuur zet schouders onder extra kinderopvangplaatsen in Zottegem

De stad Zottegem laat weten dat dar waar ooit de dienst stedenbouw van stad Zottegem gevestigd was, binnenkort “vrolijke baby’s en peuters rond zullen kruipen” in een nieuwe kinderopvang. Het wil zo twee vliegen in één klap slaan:   “De gebouwen langs de Trapstraat 43 krijgen eindelijk de renovatie die ze verdienen, en er wordt ingespeeld op de stijgende vraag naar extra kinderopvang in onze Egmontstad.”

“Na de verhuis van alle stadsdiensten naar het administratief centrum Sanitary in 2012, was de herbestemming van de voormalige dienst stedenbouw in de Trapstraat een prioriteit voor het Zottegemse stadsbestuur”, lichten schepen van Patrimonium Evelien De Both (N-VA) en schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) toe. “Er werden duidelijke keuzes gemaakt. Van sommige panden, zoals het oud vredegerecht, nemen we afscheid. Voor andere gebouwen ligt een concreet investeringsbudget klaar voor nuttige invullingen en herwaardering. Voor 2021 voorziet het Zottegemse meerjarenplan in een investeringsbudget van 300.000 euro voor het uitbreiden van kinderopvangplaatsen in het centrum van Zottegem. Het is de bedoeling om het gebouw te restaureren en toegankelijk te maken. Het gebouw krijgt een nieuw dak, een verfraaiing van de straatgevel en de elektriciteit wordt vernieuwd. Ook het sanitair en de keuken wordt op maat van een moderne kinderopvang ingevuld. Ten slotte moet een nieuwe overdekte buitenruimte de kindjes bijkomende speelruimte bieden.”

“Na een bezoek van het Steunpunt Kinderopvang aan het gebouw van de Trapstraat 43, blijkt dat de gelijkvloerse verdieping zich ideaal leent tot de realisatie van een kinderopvang met 18 plaatsen. Een kindvriendelijke inrichting wordt een prioritair aandachtspunt. De toegang van de kinderopvang zullen we organiseren vanuit de tuin aan de parking Molenstraat. Bedoeling is om dat het gebouw via verhuring aan samenwerkende onthaalouders ter beschikking wordt gesteld. Dit uiteraard onder begeleiding van de Dienst Gezinsopvang Zottegem. Het dossier wordt dit najaar opgestart en het stadsbestuur rekent op een snelle uitwerking van de nog aan te stellen architect met lokale inslag.”