Schepencollege levert vergunning af voor reconversie van vervuilde bedrijfssite in Bottelare

‘Decennia oude bouwovertreding’ in Bottelare wordt nieuw woonproject

Nadat de Merelbeekse gemeenteraad op 22 september de openbare wegenis goedkeurde, leverde het schepencollege vandaag de verkavelingsvergunning af aan Quercus en JPB voor 13 nieuwe woningen in het centrum van Bottelare. Zo worden een vervuilde site en een bouwovertreding gesaneerd tot een kwalitatief en duurzaam inbreidingsproject.
De gronden aan de splitsing van de Sint-Annastraat en Molenhoekstraat in Bottelare liggen er al jaren verlaten bij. Enerzijds is de grond vervuild, anderzijds is het gebouw aan de straatzijde een bouwovertreding van vele jaren geleden. De voorbije jaren zijn ontwikkelaars in gesprek gegaan met het lokaal bestuur Merelbeke om deze site nieuw leven in te blazen. Op vraag van het bestuur werd een heel intensief participatietraject opgezet wat uiteindelijk heeft geleid tot een draagvlak van de buurt en van de voltallige gemeenteraad.
“Het verheugt me dat jarenlange voorbereiding, overleg en participatie hebben geloond en ik wil dan ook iedereen die betrokken was uitdrukkelijk bedanken” benadrukt schepen van Stedenbouw Pascal Rousseaux (CD&V).
Een expliciete vraag van zowel bewoners als het lokaal bestuur zelf was om duidelijk zicht te geven op hoe men met de vervuiling op de site zou omgaan. Daar heeft de ontwikkelaar Quercus en JPB rekening mee gehouden door in de verkavelingsaanvraag duidelijke info rond de sanering van de gronden op te nemen. Ook de overige opmerkingen uit de buurt en de betrokken diensten werden meegenomen en in het voorjaar 2020 diende de ontwikkelaar een verkavelingsaanvraag in tot het bouwen van in totaal 13 woningen.
Zowel langs de Sint-Annastraat als de Pontstraat zijn er telkens 2 woningen voorzien en in het binnengebied 9 woningen, bereikbaar vanaf de Sint-Annastraat. Aan het begin van de verkaveling komt een openbare parking. Doorheen heel de verkaveling legt de ontwikkelaar Quercus en JPB openbaar groen en waterbuffering aan, met een buurtparkje centraal in het binnengebied. Tot slot is ook een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Pontstraat en de nieuwe verkaveling voorzien.
“Een historisch zwaar verontreinigde site kan nu deskundig gesaneerd worden en een decennia oude bouwovertreding kan plaats maken voor een bescheiden, duurzame ontwikkeling. Daardoor wordt een desolate plek omgevormd tot een gedragen kwalitatief inbreidingsproject vlakbij de dorpskern van Bottelare.” besluit de schepen.