carnaval 2018

Carnaval word uitgesteld tot 2022

Annulatie carnaval Merelbeke 2021

Na overleg tussen de organisatie van carnaval Merelbeke, het gemeentebestuur en de Merelbeekse carnavalsgroepen is er beslist dat er in 2021 geen carnaval in Merelbeke zal zijn. Er is uiteraard de brandende spijtige actualiteit rond COVID waar we ons allen vandaag in bevinden. Maar vooral de onzekerheid en de weinig hoopgevende vooruitzichten over een genormaliseerde situatie in het halfvastenweekend van 2021 (14 maart), liggen aan de basis van deze moeilijke beslissing. De kans is klein dat we tegen dan over een vaccin beschikken waarmee een groot deel van de bevolking beschermd is.

De social distance maatregelen zullen dan ook wellicht nog steeds gelden. Dit is moeilijk verenigbaar met het grote volksfeest dat carnaval Merelbeke is. Grote groepen mensen samen brengen van verschillende generaties zal nog altijd te vermijden zijn in het voorjaar van 2021.

Als organisatie willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen deze pandemie die ons allen treft en ons sociaal weefsel zwaar op de proef stelt. Na een constructief overleg tussen VZW Karnavalcomit é Merelbeke, de Natussen en het gemeentebestuur Merelbeke, bestaande uit Burgemeester Filip Thienpont en Schepen bevoegd voor Carnaval Luc Van Huffel, is dan ook beslist om Carnaval Merelbeke in 2021 niet te laten doorgaan. Hoe jammer deze beslissing ook is, hopen we op ieders begrip.

Carnaval Merelbeke richt nu de blik naar de editie van 2022. Samen hopen we van deze editie 2022 iets unieks te kunnen maken.