Participatiewebsite Bottelare vervroegd online

De dorpskernvernieuwing Bottelare

Het Lokaal bestuur Merelbeke heeft beslist om de geplande infosessies over de herinrichting van de dorpskern van Bottelare op woensdag 21 en donderdag 22 oktober te annuleren, omwille van de huidige evolutie van de coronapandemie.
Op dinsdag 20 oktober om 19.30 uur is een gemeenteraadscommissie gepland waarop de plannen voorgesteld worden aan de GECORO. De zitting kun je meevolgen via het You Tubekanaal van de gemeente.
“Wij hebben als lokaal bestuur de ambitie om de dorpskern van Bottelare leefbaarder en verkeersveiliger te maken en hebben daarvoor een participatietraject opgestart. We vroegen al op verschillende momenten feedback van de inwoners over de vernieuwing van het dorpsplein en de aanpassing van de verkeersdoorstroming in de dorpskern. Nu gaan we de laatste fase in.” verduidelijkt schepen van Openbare werken Pascal Rousseaux.
Het lokaal bestuur Merelbeke roept de inwoners van Bottelare op om massaal feedback te geven. “Hoe meer feedback we krijgen, hoe beter we in staat zullen zijn een gedragen beslissing te nemen. We stellen de plannen en de scenario’s daarom zowel fysiek als digitaal voor. Het gaat niet alleen om de inrichting van een ontmoetingsplein in de dorpskern, maar ook over de verkeersdoorstroming in de Koningin Astridlaan. En dit is toch een belangrijk mobiliteitsdossier!”, zegt schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel.
Het participatieplatform voor de dorpskernvernieuwing gaat vervroegd online: al vanaf woensdag 21 oktober kun je dat raadplegen via https://participatie.merelbeke.be/bottelare. Je vindt er alle informatie over dit boeiende project en je kunt er jouw mening geven over de verschillende scenario’s voor de verkeerscirculatie in de Koningin Astridlaan en de ontwerpplannen voor het dorpsplein.
Vanaf 26 oktober zijn de plannen ook te bekijken op panelen aan de Sint-Annakerk. Voor de schoolomgeving werd in overleg met het schoolbestuur één plan opgemaakt.