Schooltje van Nederzwalm brengt Zwalm bijna kwart miljoen euro op.

Schepen Peter Van Den Haute (N-VA): "We gaan dit investeren in ons patrimonium en erfgoed."

De oude gemeenteschool van Nederzwalm is verkocht en krijgt hiermee dus een nieuwe bestemming.
“Het schooltje kende vooral de laatste jaren een bewogen geschiedenis. Het vorige bestuur wou het gebouwtje slopen om er een parking aan te leggen. Niet alleen levensgevaarlijk aan de binnenkant van een bocht op een drukke weg maar tegelijk ook de vernieling van een stukje dorpsgezicht,” vertelt schepen van erfgoed en patrimonium Peter Van Den Haute, “N-VA Zwalm ijverde toen bij monde van gemeenteraadslid Louis Ide voor een bescherming en de Vlaamse regering volgde hierin. In oktober 2018 werd het schooltje definitief beschermd. Iets wat door heel wat Zwalmenaren op gejuich werd onthaald. Met het gebouwtje en het dorpsgezicht beschermd konden we als nieuw bestuur op zoek naar een nieuwe eigenaar die ons erfgoed een mooie en zinvolle toekomst kon geven en die werd gevonden in een jong, ambitieus architectenbureau dat er kantoren zal in onder brengen.”

Dat het schooltje de gemoederen bleef beroeren tot op het eind bleek uit een uitzending op de regionale televisie AVS. Drie dagen voor het afsluiten van de verkoop kwam oppositieraadslid Johan De Bleecker met een document op de proppen waarmee hij potenti ële kopers wou waarschuwen dat de renovatiekosten bijna een miljoen euro gingen bedragen. “Ik zou het eerder afschrikken dan waarschuwen noemen,” reageert Van Den Haute, “Het document werd indertijd in opdracht van dhr De Bleecker opgemaakt om toch maar een argument te hebben om het schooltje af te breken. Hij besefte duidelijk niet dat bij het afspringen van de verkoop de gemeente een belangrijke som geld ging mislopen. Geen idee wat hij hiermee wou bereiken. Nu, het zijn ingenieurs-architecten die het hebben gekocht. Zij kennen de staat van het gebouw en zullen wel perfect weten wat er moet mee gebeuren en hoeveel zoiets kost.”
De verkoopsprijs werd geschat op 170.000€ maar klopte uiteindelijk af op 242.000€. “Eigenlijk is het Zwalm en de Zwalmenaar die hier alles heeft bijgewonnen,” aldus Van Den Haute, “In plaats van een betonnen vlakte blijft het   dorpsgezicht bewaard en een stukje erfgoed wordt opgeknapt en krijgt een mooie invulling. Het geld gaan we opnieuw investeren in ons patrimonium en erfgoed ten dienste van de Zwalmenaar. Mooier kan het toch niet?”