Bezoekregeling 2 clusters woonzorgcentrum Egmont opgeschort nadat 3 bewoners positief testen op corona

Het stadsbestuur van Zottegem en directie van het WZC Egmont laten weten dat 3 bewoners van woonzorgcentrum Egmont positief hebben getest. Deze bewoners stellen het goed, zijn niet ziek en vertonen
geen symptomen. Ze werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Het bezoek in de betrokken clusters werd opgeschort.

“oncreet gaat het om één besmette bewoner in de cluster Velzeke en twee in cluster Erwetegem“, licht burgemeester Jenne De Potter (CD&V) toe. “Deze bewoners stellen het goed, zijn niet ziek en vertonen
geen symptomen. Ze werden onmiddellijk in quarantaine gebracht en worden omringd met de beste zorgen. De preventieve coronatesten die we onlangs opstartten, worden verder uitgebreid naar alle bewoners en medewerkers, zowel zorg als ondersteunend. We berichten hierover zodra de resultaten gekend zijn.”

Daarnaast wordt vandaag ook preventief terug een aparte COVID-19 afdeling opgestart. “De besmette bewoners zijn gelukkig niet ziek maar we nemen geen enkel risico en willen klaar staan mocht de situatie verergeren. Daarom wordt vandaag de aparte corona-afdeling uit voorzorg in gereedheid gebracht,” verduidelijkt burgemeester De Potter. “Alle bezoek in de clusters Velzeke en Erwetegem waar de positief geteste bewoners verblijven is opgeschort en vanaf vandaag niet meer mogelijk. De geplande bezoekers werden verwittigd.”

“De huidige bezoekregeling in de andere clusters (Strijpen en Sint-Maria-Oudenhove) blijft van toepassing tot nader order. “We beseffen bijzonder goed dat de nood aan bezoek groot is. Maar we kunnen geen enkel risico nemen. In nauw overleg met de CRA evalueren we dagelijks of bijkomende maatregelen nodig zijn, en vanaf wanneer bezoek opnieuw overal kan mits veilig en haalbaar. We berichten steeds zodra iets beslist wordt of wijzigt,” zegt schepen van sociale zaken Peter Vansintjan (CD&V).

“We staan voor een zware periode, zowel bewoners als alle personeelsleden. Iedereen gaat tot het uiterste voor de bewoners en voor collega’s. Het coronavirus zet zijn krachtige opmars overal verder. Ik kan niet
genoeg benadrukken alle opgelegde regels te volgen en respecteren. Niet omdat we dit leuk vinden, maar omdat het helaas niet anders meer kan,” besluit burgemeester De Potter.

 

X