©Facebook wzc Ter Leen

Corona-plan weer actief in Ter Leen

Zoals bij de eerste golf komt het WZC Ter Leen –   een samenwerking   van het OCMW-Herzele en de zorggroep Eclips VZW – ook nu wat later in beeld bij de Corona-pandemie. ‘We hebben momenteel zowel besmettingen bij het personeel alsook bij de bewoners. Het actieplan is dus in werking’, stelt schepen Hilde Van Impe, samen met het directieteam, de veiligheidsambtenaar en de coördinerend arts.

Cohorte op het gelijkvloers

Vorige week werden alle bewoners getest, alsook 40 medewerkers. Volgens de laatste cijfers zijn er in   het OCMW en VZW samen 8 besmettingen bij de bewoners op een totale capaciteit van 120 bewoners. “Er zijn ook 4 positieve tests bij de medewerkers’ , zegt schepen van sociale zaken Hilde Van Impe. “We volgen het draaiboek om de situatie beheersbaar te maken.’

Dat draaiboek zegt dat zodra er vier besmettingen zijn in een WZC, er moet overgeschakeld worden naar een afzonderlijke behandeling van deze bewoners. “Dit doen we nu ook, we gaan een afdeling op het   gelijkvloers reserveren voor   mensen die besmet zijn. Officieel spreekt men dan van de cohorte. In de eerste golf hebben we dit georganiseerd in het oud WZC gebouw, aan de overkant van het Zorgdorp, maar dat vereist een dubbele personeelsbezetting. Dit is nu niet mogelijk, omdat de thuisverplegingsdiensten en het ziekenhuispersoneel waar we de vorige keer beroep konden op doen, nu niet beschikbaar zijn.”, gaat schepen Hilde Van Impe verder. “Die afdeling zit goed in elkaar. Er is een duidelijke afscheiding van de rest van het WZC, waardoor de verpleging en verzorging er goed en veilig kan werken.”

Bezoekregeling

Op deze afzonderlijke cohorte-afdeling is tijdelijk geen bezoek mogelijk, tenzij in palliatieve situaties,   maar omdat ervoor gekozen is om deze afdeling in te richten op het gelijkvloers, is er voor deze bewoners toch maximaal visueel venstercontact. ‘De meeste van de bewoners die positief getest zijn, stellen het trouwens ook goed en hopen samen met ons dat deze periode snel achter ons ligt’, zegt schepen Van Impe.

Voor de andere niet-besmette bewoners blijft bezoek mogelijk, maar in een andere regeling. Vanaf nu is bezoek nog slechts   drie keer per week gedurende een half uur mogelijk, door dezelfde persoon. “We vragen uitdrukkelijk aan de familie om deze afspraak te respecteren”, zegt coördinerend arts Dokter Baekelandt. “Op deze manier houden we het midden tussen de nood aan sociaal contact en de veiligheid van de bewoners.”


Plan van aanpak

Het wordt dus weer een moeilijke periode voor WZC Ter Leen. “Maar we hebben tussen de eerste en de tweede golf niet stil gezeten”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. “Er is in het WZC op drie vlakken gewerkt: het opnieuw aanvullen van de voorraden van het beschermingsmateriaal, het opmaken van een draaiboek en de opleiding van de medewerkers. Chapeau voor de inspanningen die hiervoor geleverd zijn !”. Gisteren werden alle familieleden van de besmette bewoners op de hoogte gebracht van hun situatie en werd er ook al werk gemaakt van een interne reorganisatie. Ook alle medewerkers zijn geïnformeerd.