© Google Maps

Geen bushokje meer aan halte in Klemhoutstraat in Erwetegem

Een vijftal maanden geleden werd door het stadsbestuur aan de aanvrager de nodige omgevingsvergunning afgeleverd voor de sloop van een halfopen eengezinswoning met bijgebouwen en de nieuwbouw van vier eengezinswoningen (1 halfopen en 3 gesloten) in de Klemhoutstraat in Erwetegem. Ter hoogte van deze locatie bevindt zich echter ook een halte van De Lijn met een (oud) bushokje. Omdat dit deels voor de inrit van de carport van de halfopen woning en ook voor het wegeltje naar de gesloten bebouwingen zou komen te staan, heeft de betrokken bouwheer aan het stadsbestuur gevraagd om dit bushokje te verwijderen.

Bij navraag bij De Lijn zou volgens de gegevens waarover de vervoersmaatschappij beschikt, deze bushalte weinig gebruikt worden. In de loop van het voorbije jaar 2019 zouden daar slechts zes reizigers op de bus gestapt en vier afgestapt zijn. Daarom is het college van burgemeester en schepenen akkoord gegaan om het bushokje te verwijderen. De bushalte zelf blijft wel behouden maar wordt enkele meters opgeschoven en verplaatst naar de perceelsgrens.