Zottegemse stagemarkt voor studenten en schoolverlaters

Oppositiepartij sp.a vraagt aan het Zottegemse stadsbestuur om de komende maanden extra stageplaatsen te cre ëren bij hun diensten. Louie Van Rijsselberge (sp.a): “De coronacrisis hakt keihard in op carrierekansen van net afgestudeerde studenten, en ook studenten die nog aan hun opleiding bezig zijn vinden met veel moeite een stageplaats. Dit kan een win-win zijn voor zowel stad als studenten”.

“Econoom Ive Marx brak overlaatst een lans om meer aandacht te hebben voor jongeren in ons coronabeleid. Daarbij legde hij onder andere de nadruk op jonge starters en studenten” geeft Louie Van Rijsselberge te kennen. “De werkloosheid stijgt voorlopig voornamelijk bij jongeren, wat een gigantische impact heeft op hun huidige maar ook toekomstige carrierekansen.  Normaal gezien staan heel wat bedrijven te springen om stagiairs aan te nemen, maar door deze crisis heeft men zo al moeite om de eigen personeelsleden aan boord te houden, laat staan jonge mensen aan te werven of een stage voor hen te voorzien. Jonge starters missen zo broodnodige kansen om ervaring op te doen en een job te vinden”.
“Stad Zottegem kan hierbij zijn steentje bijdragen om studenten en jonge starters toch een kans te geven om werkervaring op te doen. Verscheidene stadsdiensten nemen regelmatig stagiairs aan, maar we zouden vragen om de komende maanden een versnelling hoger te schakelen en actief stageplaatsen te voorzien”.  Volgens Van Rijsselberge zou dit een perfecte win-win kunnen zijn voor zowel studenten als de stad. “Studenten doen ervaring op die ze voorlopig maar moeilijk kunnen vinden, de stad krijgt extra helpende handen in deze moeilijke tijd en kan studenten inschakelen voor specifieke projecten die momenteel niet in volle vaart kunnen lopen. We zouden in alle diensten even kunnen nagaan voor welke projecten men extra hulp zou kunnen gebruiken en deze vervolgens op een duidelijke manier aanbieden aan iedereen die op zoek is. Dat kan bijvoorbeeld met een online stagemarkt of een goede samenwerking met scholen, zowel met het secundair als het hoger onderwijs. Jongeren met een beroepsopleiding kunnen dit evenzeer gebruiken als studenten in het hoger onderwijs.”

 

“Laten we in Zottegem een verschil maken voor onze komende generatie en hen de kans bieden om werkervaring op te doen in deze economisch moeilijke tijden” besluit Van Rijsselberge. Volgende gemeenteraad zal de sp.a-fractie dit voorstel doen aan het stadsbestuur.