Minister van onderwijs Ben Weyts   (N-VA) investeert bijna 100.000€ in de Vrije Basisschool van Hundelgem.

Onderwijsminister Weyts  trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financi ële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Een investeringsgolf die ook Zwalm ten goede komt.

“Elk kind heeft recht op onderwijs in functionele en duurzame schoolgebouwen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In bijzondere tijden moeten we blijven investeren in onze onderwijskwaliteit en dus ook in een kwaliteitsvol onderwijspatrimonium.   Het is van groot belang dat kinderen en jongeren, in het bijzonder de meest kwetsbare, naar school kunnen blijven gaan in deze moeilijke tijden. Daarom investeren we in onze schoolinfrastructuur. In de provincie Oost-Vlaanderen wordt er deze maand 7 miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van scholenbouwprojecten.”  

De Vrije Basisschool van Hundelgem krijgt hiervan 96.642,91€ voor de renovatie van het sanitair blok en de bijhorende rioleringswerken. “Iets waar we bij N-VA Zwalm uiteraard zeer blij mee zijn”, zeggen Louis Ide en Peter Van Den Haute. Deze laatste staat zelf in het onderwijs en liep in Hundelgem ook lagere school. ”Leerlingen, leerkrachten en ouders begrijpen sinds de uitbraak van de coronacrisis nog beter hoe ontzettend belangrijk scholen en klassen zijn. Vandaar dat we dan ook blij zijn dat onze minister in onze gemeente investeert,” aldus nog Van Den Haute.

X