Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Vernieuwing wegdek Noordstraat te Zottegem

De Noordstraat in het centrum van Zottegem bevindt zich al jaren in een slechte staat. Het wegdek bestaat uit een asfaltlaagje op oude kasseien. Door vroegere frees- en asfalteringswerken liggen de kasseien los en zijn ze geen goede funderingsbodem meer om opnieuw te asfalteren.

Het stadsbestuur voorziet nu een volledige vernieuwing van de bestrating.
“De Noordstraat is één van de slechtste straten van Zottegem. Jaarlijks moet daar meermaals het wegdek hersteld worden maar dat zijn tijdelijke lapmiddelen die geld en manuren kosten. Bovendien zijn er klachten van bewoners en weggebruikers van die straat, is er kans op schade aan geparkeerde wagens en gevaar op valpartijen voor fietsers. Het stadsbestuur maakt nu werk van een volledige, duurzame, vernieuwing waarbij de oude kasseien uitgebroken worden en vervangen worden door een degelijke fundering en asfaltlaag. Dit
kunnen we niet langer uitstellen,” zegt schepen van openbare werken Evert De Smet.

De werken zijn gepland voor het voorjaar 2021, en in die fase wordt de dringendste problematiek aangepakt met de vernieuwing van het wegdek. In een volgende stap krijgt deze straat ook aandacht binnen het mobiliteitsbeleid. Zo zal ervoor gezorgd worden dat er niet te snel kan gereden worden, en zal bekeken worden hoe de fietsveiligheid kan verbeteren.

X