Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

gemeenteraad in de sporthal

Brakelse gemeenteraad met heel wat vragen

 

Tijdens de jongste gemeenteraad in Brakel was er heel wat animo. Premier Alexander De Croo was afwezig. Tijd voor de oppositie om de nieuwe voorzitter van de raad Marcel Saeytijdt op de rooster te leggen en te wijzen op zijn taak als moderator.

Komt er in de toekomst  een nieuwe straat tussen de Tirse parking en de Neerstraat?

Volgens oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) blijft de ontsluiting van het centrum van Nederbrakel een groot probleem.

“De gedeeltelijke vernieuwing van het  centrum was een eerste stap. Het handelscentrum moet levendig gehouden worden en er moet geïnvesteerd worden in ons handelscentrum. Er wordt hierbij veel macht gegeven aan Solva. In een tussentijds rapport zijn er goeie zaken maar ook suggesties die veel vragen oproepen.

Het aantal handelszaken blijft achteruit gaan. Solva geeft idee ën zoals het aantrekken van winkelketens als ‘trekker’ en het verder versterken  van de detailhandel. Grootste pijnpunt blijft volgens de handelaars de vlotte mobiliteit.”

Brakel blijft in twee gesneden al waren de plannen bij de voorstelling van de dorpskernrenovatie dat de Wielendaelstraat in omgekeerde richting ging kunnen worden aangedaan. Er was hier protest van bewoners van de kant Valkenberg maar ondertussen is dat in de kiem gesmoord.

Solva doet nu een voorstel om een nieuwe straat aan te leggen.

Jan Haegeman (N-VA) : “ Al jaren klaag ik aan dat de blauwe meerderheid Brakel in twee heeft geknipt. Door Solva wordt duidelijk gemaakt dat dit terechte kritiek is. Solva stelt nu voor om een nieuwe straat aan te leggen tussen parking Tirse en de Neerstraat waar je dan aansluiting zou vinden met de Gauwstraat. Volgens mij is de aanloopweg naar de Tirse heel erg ongeschikt en al helemaal een ramp voor de zwakke weggebruiker. Het meest logisch blijft de Wielendaelstraat gewoon omdraaien van rijrichting.

Het ligt me zwaar op de maag dat de gemeenteraad door de het schepencollege helemaal buiten spel wordt gezet. Het blijft absurd dat er commissies Openbare Werken worden georganiseerd van 10 minuten en dat men zelf de tijd niet neemt dat men hier mee bezig is.  Bij deze roep ik het schepencollege  op om grote dossiers proactief de gemeenteraad te betrekken.”

Wat betreft de nieuwe mogelijke straat — doorsteek naar de Neerstraat liet schepen Peter Vanderstuyf verstaan dat dit nog niet voor morgen zal zijn. Het moet eerst mogelijk zijn.

Nieuwe gemeenteraadsvoorzitter werd getest

De gemeenteraad keurde de beslissing goed om de bouw te voorzien van een nieuw administratief centrum, podiumzaal en muziekacademie. SOLVA wordt de bouwheer. Het gaat hier om een samenwerkingsovereenkomst.

Raadslid Hedwin De Clercq (SP. a) stelde vragen over de flexibiliteit van het project en voor wat het nieuwe complex zoal gebruikt kan worden. Voorzitter Marcel Saeytijdt wou daar niet op ingaan want de beslissing gaat hier over een samenwerkingsovereenkomst. Hedwin  De Clercq  was daar niet tevreden mee en wees er op dat hij hier niet de mond moet gesnoerd worden. De voorzitter bleef erbij dat dit niks ter zake deed  bij dit agendapunt   en zo kon De Clercq zijn vraag stellen in de varia. Hedwin De Clercq wees er tevens de nieuwe voorzitter op dat het zijn taak niet is om standpunten in   te nemen zoals in het verleden. Het zijn de betrokken schepenen of burgemeester die moeten antwoorden.

Zoals in vorige raden benadrukte schepen voor cultuur Marijn Devalck dat de podiumzaal geen zaal wordt voor allerhande eetfestijnen. Dit wil niet zeggen dat er geen tafeltjes kunnen worden neergezet voor een chansonavond.  Jan Haegeman vroeg ook rekening te houden bij de bouw van het project met het erfgoed van de naburige dekenij.

Hedwin De Clercq had ook vragen rond het toekomstig zwembad waar men mee bezig is. “Wij worden hier gewoon buitenspel gezet en de inspraak is nihil.”

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer beklemtoonde dat de specialisten daar mee bezig zijn en dat ten gepaste tijden wel iets zal worden voorgesteld aan de raad en de bevolking.

Voorstel rond zwerfvuil wordt afgewezen

Veronique Lenvain: “Vlaams Belang stelde voor het Vlaamse initiatief van Mooimakers “Mijn mooie straat” te gebruiken voor het melden van sluikstorten. Gratis en zeer accurate tool die kan gebruikt worden door iedere burger. Door de vele wandelaars is er dringend nood aan zo een tool, en zou dit een grote meerwaarde en hulp kunnen zijn voor de talrijke vrijwilligers die zich inzetten tegen het zwerfvuil. Dit punt werd afgekeurd, daar de gemeente samenwerkt met de app van IVLA. Een app die nu reeds een half jaar in vertraging is, en geen zekerheid biedt dat deze app klaar is in het voorjaar van 2021. Waarom blijven wachten en hopen op een app in volle ontwikkeling, wanneer we al kunnen gebruik maken van een up to date app, en reeds in volle gebruik? Vermoed liberale logica? Hierbij kregen we steun van oppositieleden, tot het op het stemmen kwam, dan was er onthouding. Samen met zijn allen tegen de meerderheid lijkt soms toch moeilijk te zijn in Brakel. Een gemiste kans! Enkele dagen later zie ik op de gemeentelijke website van Brakel een dergelijk voorstel staan. Toch ben ik heel tevreden dat de open Vld (zie FB gemeente Brakel) mijn idee meenamen, onrechtstreeks lever ik zo mijn bijdrage ! Samen met de voorgestelde app van het Vlaams Belang had dit een mooie meerwaarde gegeven , maar blijkbaar wordt er liever maar half werk geleverd! In andere steden/gemeenten worden voorstellen van het Vlaams Belang resoluut goedgekeurd ten dienste van de bevolking. Hier is de open VLD alleenheerser en denken dat ze zich zo alles kunnen permitteren. Hypocrisie ten top!”

Schepen Marc De Pessemier: “De intercommunale IVLA is een eigen tool aan het ontwikkelen zodat we kunnen zien welke straten zijn aangedaan.”

Ambachtelijke zone wordt uitgebreid.

Zoals reeds eerder neergeschreven in een artikel op NUUS wordt de ambachtelijke zone uitgebreid. De naamgeving Industrielaan werd goedgekeurd.

Uitbreiding ambachtelijke zone in Brakel — NUUS —   https://www.nuus.be/2020/10/13/uitbreiding-ambachtelijke-zone-in-brakel/

Het Vlaams Belang had daar volgende opmerkingen op: Veronique Lenvain: “werkgelegenheid is belangrijk doch kaartte Vlaams Belang aan dat de nieuwe industriezone/ambachtszone maar één in — en uitgang heeft via de Geraardsbergsestraat, wat enkel maar meer verkeer , drukte en onveiligheid met zich zal meebrengen. Wij hopen ten zeerste dat de nodige stappen worden ondernomen om dit tot een minimum te herleiden. Wel zonde dat een mooi stukje weide en grasgebied moet verdwijnen. Alsook kaartte Vlaams Belang aan wat er zou gebeuren met de veldweg (uitkomende in de St — Franciscusstraat).

Deze verbinding blijft behouden voor de zwakke weggebruiker en er komt een groen scherm tussen de ambachtelijke zone en de St.-Franciscusstraat  vertelde schepen Peter Vanderstuyf.

Er werd tevens nog eens verwezen naar een CD&V-voorstel van weleer om tussen het Rond Plein en de Geraardsbergsestraat één virtueel rondpunt te maken zodat het verkeer vlot kan doorstromen. De hogere overheid wil daar niks van weten. Men kan maar blijven vragen zegt de oppositie. De doorstroming van het verkeer  met de uitrit van de ambachtelijke zone; de verschillende warenhuizen en de Geraardsbergsestraat    laat te wensen over.

Parking sporthal

Momenteel is men bezig met de parking voor de sporthal uit te breiden. Bart Morreels (CD&V) vroeg of het bij die ene inrit blijft.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet weten aan de gemeente Brakel dat het bij die ene in- en uitrit moet blijven. Anders wordt er een onveilige toestand gecre ëerd.

Wordt vervolgd!!!!!

X