Wereldlichtjesdag Zondag 13 december 2020 Zottegem – Coronaproof-editie

Ieder jaar op de tweede zondag van december is het “ Worldwide Candle Lighting “. Een gedenkdag voor overleden kinderen. Wereldwijd worden er om 19 uur lokale tijd vele kaarsjes aangestoken   zodat er als het ware een virtuele 24 uren durende golf van licht over de hele wereld beweegt van tijdzone naar tijdzone. Op deze manier drukken mensen hun verbondenheid uit met   ouders, broers , zussen   en familie in rouw .   Symbolisch voelen deelnemers   dan misschien iets van de warmte en vriendschap tussen alle ouders van een overleden kind over de hele wereld verspreid. Het maakt de gedachte aan het pijnlijke gemis misschien iets draaglijker.

Dit betekenisvol initiatief werd ruim 40 jaar geleden genomen door de Compassionate Friends , de zustervereniging van OVOK ( Ouders van een Overleden Kind ) in de VS. Children’s Memorial Day werd in 1998 door President Clinton als   een offici ële herdenkingsdag erkend .

De organisatie van die dag is ondertussen al wereldwijd verspreid en is vooral de laatste jaren op verschillende locaties — ook in ons land –   fel toegenomen.

Sinds 2017 vindt hiervoor in Zottegem, dankzij de steun en samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem en het Jeugd-en Kinderkoor Bevegem, een bijeenkomst plaats. Dit is een organisatie van de plaatselijke afdeling van de Ontmoetingsgroep “ Ouders van een Overleden Kind “ , kortweg OVOK Zottegem ( regio Zuid- Oost- Vlaanderen ) .Ondanks de gure weersomstandigheden de voorbije jaren   kwamen toch   meer dan   honderd deelnemers naar het Kasteel van Egmont afgezakt. Het gebeuren was steeds een mooie serene bijeenkomst dankzij   de opluistering door het Jeugd- en Kinderkoor van Bevegem.   De prachtige teksten en schitterende liederen   waren hartverwarmend.

Dit jaar kan de afspraak voor Wereldlichtjesdag in Zottegem jammer genoeg niet doorgaan door de gekende Corona-omstandigheden.

Daarom vragen wij, als organisatoren,   om toch op zondag 13 december 2020 om 19u een kaarsje te laten branden bij éénieder thuis. Een lichtje om te zeggen   : “ we herdenken onze overleden kinderen “ , “ we steunen de   ouders en familie van een overleden kind “.

We hopen volgend jaar terug onze bijeenkomst te kunnen organiseren in het mooie Kasteel van Egmont in Zottegem op zondag 12 december 2021. Hopelijk kan iedereen er dan terug bij zijn.

Voor meer inlichtingen over andere OVOK- activiteiten ( ontmoetingsavonden, herdenkingsmomenten, wandelingen…. ) kunnen geïnteresseerden terecht bij Martine Van Damme, verantwoordelijke Ontmoetingsgroep OVOK — Zottegem,   tel. 0496 / 486810  

Geïnteresseerde lotgenoten kunnen zich ook aansluiten op de facebookpagina van “ Omtmoetingsgroep OVOK Zottegem”.

X