Keerpunt Freinetscholen planten bomen voor de Warmste Week

Vorige vrijdag   4 december 2020 trokken de leerlingen van Freinetscholen Keerpunt hun laarzen aan om te helpen bij de aanplant van het Terdutsenbos. Met dit initiatief steunen ze de vzw Klokhuis tijdens de Warmste Week. Bij Freinetscholen Keerpunt namen de leerlingen met veel plezier de spade ter hand om hun steentje bij te dragen bij het vorm geven van het Terdutsenbos in Everbeek. De boomplantactie vloeit voort uit de leerlijn actief Burgerschap, die door de school maandelijks wordt omgezet naar de praktijk. Ze ondersteunen hierbij vzw Klokhuis dat, op de zorgboerderij, jongeren ‘die even moeten uitblazen’ opvangt. De leerlingen hielpen met het planten van een bos van +/-1500m ² waarmee de vzw een groenbuffer rond de weides van het Klokhuis wil cre ëren. Brakels schepen voor milieu Peter Vanderstuyf kwam eveneens langs.

X