Stad Zottegem zet in op kwalitatief (huur)woningpatrimonium

Veel woningen in Zottegem worden verhuurd, en deze huurwoningen moeten voldoen aan de vastgelegde minimale kwaliteitsnormen. Deze normen zijn decretaal vastgelegd in de Vlaamse Wooncode.

Want wie in Vlaanderen een woning huurt, mag er normaal gezien van uitgaan dat die woning veilig is. Jammer genoeg volgen niet alle verhuurders de opgelegde vereisten. Tijd voor actie! “Als stadsbestuur vinden we een kwaliteitsvol (huur)woningpatrimonium van het groot belang. Door verhuurders te verplichten om een conformiteitsattest voor te leggen, willen we de slechte, gevaarlijke, ongezonde en onveilige woningen uit onze huurmarkt bannen. Want een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen!”, zegt schepen van sociale zaken en huisvesting Peter Vansintjan.

Een verplicht conformiteitsattest Het stadsbestuur wil een verordening conformiteitsattest invoeren vanaf 1 januari 2022, zodat eigenaars de kans hebben hun huurwoning indien nodig in orde te zetten. Met de verordening zullen (gefaseerd) alle huurwoningen worden gescreend, beginnend met de oudste huurwoningen. Zo een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is, en voorzien van basiscomfort. Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken of onveilige situaties zijn en hoe groot de leefruimtes zijn.

Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld. Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Het is als het ware een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen voldoet. Dit attest is 10 jaar geldig, maar zal in sommige gevallen beperkt worden tot 5 jaar, zoals bijvoorbeeld bij vochtproblemen. Gefaseerde invoering De verordening stelt dat het conformiteitsattest verplicht is voor elke nieuwe verhuring of ter beschikkingstelling.

De verplichting zou van toepassing zijn voor alle nieuwe huurcontracten in woningen die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats van een bepaalde ouderdom:

– vanaf 1 januari 2022 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1952;

– vanaf 1 januari 2024 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1974;

– vanaf 1 januari 2026 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1996;

– vanaf 1 januari 2028 voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de woning.

Je kan als eigenaar-verhuurder ook steeds vrijblijvend het conformiteitsattest aanvragen!

Het stadsbestuur wil streng optreden tegen schrijnende levensomstandigheden en huisjesmelkers. Daarom zullen eigenaars die het nalaten een verplicht conformiteitsattest aan te vragen een belasting opgelegd worden. Alle informatie omtrent het verplicht conformiteitsattest zal beschikbaar zijn op de stedelijke website en er zal regelmatig gecommuniceerd worden.

Ben je eigenaar van een woning die verhuurd wordt en die valt onder de verplichting? Dan nodigen wij jou graag uit op één van de infomomenten die in de loop van het jaar 2021 zullen georganiseerd worden.

 

X