Nieuwe voorrangsregeling Bergstraat-Hundelgemsesteenweg

Op 4 januari sluit de Bergwijkbrug voor een periode van 9 maanden. Het verkeer zal dan onder meer omgeleid worden via de Bergstraat. Om ervoor te zorgen dat er een vlotte doorstroming is, wordt de voorrangsregeling op het kruispunt Bergstraat-Hundelgemsesteenweg omgedraaid. Het verkeer dat komt uit de Bergstraat zal er voorrang krijgen. Deze maatregel gaat al op maandag 14 december in.

Eens de Bergwijkbrug gesloten is, evolueert de Bergstraat, samen met de Van Goethemstraat, tot cruciale verbinding tussen de Hundelgemsesteenweg en de Fraterstraat. Dat betekent ook dat er meer verkeer verwacht wordt. Vandaar dat de voorrangsregeling omgedraaid wordt, zodat de doorstroming ten allen tijde zo vlot mogelijk verloopt. Deze aanpassing blijft gelden totdat de werken aan de nieuwe brug gedaan zijn, dus tot eind september 2021.

Luc Van Huffel, schepen van Mobiliteit: “Dit is één van de vele minder-hindermaatregelen in het kader van de werken aan de Bergwijkbrug. De omleiding zal pas ingevoerd worden binnen twee weken, wanneer de brug sluit. Toch veranderen we de voorrangsregeling nu al, zodat de mensen kunnen wennen aan de nieuwe situatie, voor we hier meer verkeer naartoe leiden. Omdat het om een gevoelige verandering gaat, wil ik de mensen op het hart drukken om, zeker tijdens de eerste dagen, extra waakzaam te zijn als ze het kruispunt naderen.”

X