Stephan De Prez (Open Vld): ‘Trajectcontrole is een grote stap in de richting van veiliger verkeer op de Groteweg.’


Overboelare. Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) liet in een schrijven weten dat er op de Groteweg te Overboelare trajectcontrole komt. Stephan De Prez (Open Vld) is heel tevreden met deze beslissing: ‘De veiligheid van de omwonenden is heel belangrijk. Trajectcontrole is een grote stap in de richting van veiliger verkeer op de Groteweg.’

‘De verkeerssituatie en vooral de overdreven snelheid, zijn al meerdere decennia lang een doorn in het oog van de inwoners van Overboelare in het algemeen en de aangelanden van de Groteweg   in het bijzonder. Talrijk zijn de klachten die er regelmatig bij het stadsbestuur terechtkomen, maar in deze is het het Vlaamse Gewest dat de touwtjes in handen heeft’, analyseert Stephan De Prez (Open Vld).

Bij haar aantreden in oktober 2019 van Lydia Peeters (Open VLD) als minister van Openbare Werken en Mobiliteit, trok de Open VLD-fractie bij monde van gemeenteraadslid Stephan De Prez – zelf geboren en getogen in Overboelare – opnieuw aan de alarmbel. Hij vroeg trajectcontrole over het ganse trac é van de Groteweg. De minister beloofde er werk van te maken en hield woord: “Ik kan u hierbij melden dat ik budget vrijmaak om deze installatie te realiseren. Het is het streven deze trajectcontrole -in beide richtingen- in 2021 te plaatsen.”

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het systeem werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de Federale Politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens detecteren.

Stephan De Prez (Open Vld): ‘We zijn heel tevreden met deze beslissing van de minister. Trajectcontrole op de Groteweg was voor alle betrokkenen prioritair. Het aanliggende fietspad aan weerszijden van de rijweg is smal en wordt vaak ingenomen door kruisend vrachtverkeer. Daarenboven is de gevoelsmatige snelheid voor de omwonenden hoog door het groot aantal vrachtverkeer en de smalle berm tussen de huizen en de rijweg.’