Provincie steunt Natuurpunt bij de aankoop van ecologisch waardevol gebied


Geraardsbergen. Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen kan Natuurpunt ecologisch waardevol gebied aankopen om het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Voor Geraardsbergen gaat het om twee projeten: Kortelake – gelegen aan de Dender in Overboelare – en Hof ten Berg, gelegen in de driehoek Galmaarden-Waarbeke-Ninove.

Natuurpunt kon via een subsidiereglement een beroep doen op financi ële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden. Met deze steun wil de Provincie ecologisch waardevolle gebieden beter beschermen, het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en de gevolgen van de klimaatverandering temperen. Met de realisatie van extra natuurgebieden  komt de provincie bovendien tegemoet aan de grote  vraag  van inwoners  naar meer groen in de buurt om in te wandelen en te relaxen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moesten natuurgebieden aan strenge criteria voldoen. De natuurgebieden werden beoordeeld en gerangschikt volgens de natuurwaarde. Ook de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen speelde een belangrijke rol. Verschillende gronden dragen immers sterk bij aan een beter klimaat: gronden die geschikt zijn voor de aanplanting van nieuw inheems bos of van moerasplanten zoals riet en gronden die kunnen worden omgevormd tot natte hooilanden. Dergelijke biotopen hebben een groot vermogen om het teveel aan CO2  in de lucht te capteren, het broeikasgas dat mee oorzaak is van de klimaatopwarming. Bovendien helpen natuurgebieden ook om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast of erosie te milderen.

Voor Geraardsbergen werden er twee projecten weerhouden. Het gaat om ‘Kortelake’ (een langgerekte strook natuur in Overboelare langs de Dender) en ‘Hof ten Berg’ (gelegen in de driehoek Galmaarden-Waarbeke-Ninove), beide beheerd door Natuurpunt.De provinciale subsidie bedraagt € 14.802,93 voor Kortelake (= 12% aankoopprijs) / 65.620 m ² natuurgebied en € 627,19 voor Hof ten Berg (= 12% aankoopprijs) /  2.750 m ² natuurgebied.

Bijkomend heeft Natuurpunt meer dan 16 ha bossen en weilanden gekocht in de Markvallei op de grens van Geraardsbergen en Galmaarden. Naast de subsidies van de overheid moet er nog een aanzienlijk bedrag zelf verzameld worden. Giften kunnen altijd overgeschreven worden op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt en vermeld ‘gift 9929B Markvallei’. Voor giften vanaf € 40 krijgt u een fiscaal attest.

X