Sint Goriks Kring speelt ‘Lili en Marleen’ in 2021

Toneelvereniging ‘Sint Goriks Kring’ stond in maart 2020 twee dagen voor de geplande opvoeringen van Lily en Marleen helemaal klaar tot en met de algemene repetitie toen de lockdown werd afgekondigd. Nog voor het officieel verbod werd afgekondigd werd beslist de opvoeringen af te gelasten en de bijna 1000 toneelliefhebbers hiervan op de hoogte te brengen. Inmiddels begint de honger groot te worden en besliste het bestuur in overleg met de spelers de opvoeringen van Lily en Marleen te programmeren in november/december 2021.

Uiteraard zal er opnieuw moeten gerepeteerd worden en zal er ook noodgedwongen een der spelers moeten vervangen worden. Regisseur Raf De Pessemier heeft er goede hoop op dat na de zomervakantie kan gestart worden om dit schitterend stuk de glans te geven die het verdient en met de uitgebreide spelersploeg opnieuw aan de slag te gaan. Wie al een kalender heeft van 2021 kan dus al invullen: de opvoeringen gaan door in het OC St Goriks op 20,27 en 28 november en op 3 en 4 december.

X