Schepen Orville Cottenie: ‘Dierenleed zo veel mogelijk vermijden’

Met de ingang van de nieuwe legislatuur werd dierenwelzijn in Oosterzele een volwaardig beleidsdomein. Bij een nieuw beleidsdomein hoort een visie, die vastlegt hoe dit thema binnen de huidige beleidsperiode zal worden aangepakt. De visienota werd tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 goedgekeurd.(R17, foto’s DDl)

Schepen Orville Cottenie: “In Oosterzele gaan we voor een warme samenleving waar we dierenleed zo veel mogelijk willen vermijden. Er bestaat in Vlaanderen reeds heel wat wetgeving rond dierenwelzijn, maar de gemeente wil, zonder afbreuk te doen aan de geldende regels, ook haar eigen accenten toevoegen. Dierenwelzijn is een materie die heel wat mensen nauw aan het hart ligt. Heel wat gezinnen in de gemeente hebben wel één of meerdere gezelschapsdieren. Bovendien zijn wij een landelijke gemeente waar landbouwdieren veelvuldig vertegenwoordigd zijn. Vanuit Vlaanderen wordt sterk de nadruk gelegd om het Vlaams beleid ook te vertalen naar een lokale versie. Dit kan enkel door dierenwelzijn op te nemen als volwaardig beleidsdomein.
De krachtlijnen en bijhorende speerpunten van dit gemeentelijke beleid zijn opgenomen in de visienota.
De visienota bevat drie krachtlijnen en wordt uitgewerkt in tien speerpunten.

De drie krachtlijnen zijn:
Ontwikkeling van een nieuw en vooruitstrevend Oosterzeels beleid voor meer dierenwelzijn
Sensibilisering, Handhaving

De tien speerpunten zijn:
Maak van dierenwelzijn een volwaardig lokaal beleidsdomein.
Oprichten van een werkgroep dierenwelzijn
Centraal meldpunt
Zwerfkattenbeleid
Losloopzones voor honden
Aankoop van ID chiplezer
Dieren op kermissen en markten
Vuurwerk
Sensibilisering
Dierenpolitie

Bij de opmaak van deze nota werd een stevig participatietraject doorlopen. Alle actoren die met deze nota rechtstreeks te maken hebben werden geraadpleegd en om advies gevraagd. Dat maakt dat deze nota gedragen wordt door een brede groep van mensen.
Het spreekt voor zich dat we voor de volledige concretisering van deze punten wat tijd nodig hebben. Toch zijn er nu al een aantal van deze speerpunten die kunnen worden afgevinkt.
De eerstkomende tijd zullen we werk maken van de sensibilisering. Het is voor veel mensen bijvoorbeeld nog onduidelijk welke wettelijke verplichtingen er zijn bij het in huis halen van een huisdier. Wij zullen hierbij ook samenwerken met de scholen, de landbouwers, en de lokale dierenartsen. Ook de problematiek van de zwerfkatten nemen we prioritair aan.
We zullen zone inwoners informeren over de meldpunten bij de gemeente en politie.
Hier kunnen we rekenen op de expertise van de ambtenaren en de lokale politie. Het doet ons ook plezier dat de lokale politie twee hoofdinspecteurs verantwoordelijk stelt voor dierenwelzijn.

Deze visienota is een dynamisch gegeven. Vanuit de tien speerpunten zullen bijkomende thema’s rond dierenwelzijn worden aangepakt.
Wij willen alles in het werk stellen om Oosterzele de titel diervriendelijke gemeente te bezorgen.”

X