Bottelare dorpskern vernieuwing

De gemeente Merelbeke betrekt zijn inwoners bij het beleid. Samen komen we tot betere beslissingen, die werken voor iedereen. We vinden jouw stem dus erg belangrijk. Wegens corona werd alles online geplaatst.

De afgelopen maand had u de kans om feedback te geven op de inrichting van de Koningin Astridlaan en de aanleg van het dorpsplein. U heeft deze kans massaal gegrepen, waarvoor we u uitdrukkelijk willen bedanken. Er bezochten 986 unieke bezoekers het platform, 173 bezoekers registreerden zich en gaven in totaal 728 keer feedback  op de ontwerpplannen voor het dorpsplein en op de mobiliteitsscenario’s voor de inrichting van de Koningin Astridlaan. Bovendien ontvingen we nog bijkomende nuttige feedback op de plannen van de schoolomgevingen en het parkeerbeleid.

 

De komende weken gaan onze diensten en externe experten jullie feedback grondig analyseren. In de eerste plaats zal alles eerst samen worden gegoten tot één overzichtelijk rapport dat geen enkele beoordeling inhoud. Alle meningen zullen hierin dus een plek krijgen.

De experten mobiliteit, ruimtelijk beleid en infrastructuur zullen op basis hiervan een eindrapport opmaken, dat zal worden voorgesteld op het college van burgemeester en schepenen. Natuurlijk willen we dit eindrapport ook aan jullie voorstellen, om nog een laatste maal hierover jullie mening te kennen . Dit zal gebeuren in het nieuwe cultuurhuis op het Driekoningenplein te Merelbeke op donderdagavond 25 februari. Er volgt nog een uitnodiging hiervoor met de praktische regelingen, onder voorbehoud en met toepassing van de op dat moment geldende corona-richtlijnen.

https://participatie.merelbeke.be/bottelare/news_items/618

X