Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Nadat het stadsbestuur besloot, als steunmaatregel naar de lokale handelaars toe, om tijdelijk van het stadscentrum een blauwe parkeerzone te maken, mocht sinds zaterdag 5 december ll. in de centrumstraten gratis geparkeerd worden, mits gebruik van een parkeerschijf. Wij herinneren eraan dat deze regeling eindigt op dinsdag 5 januari en dat van dan af opnieuw betalend parkeren van toepassing is.

 

  • Sinds december 2010 worden in Zottegem rijbewijzen naar bankkaartmodel afgeleverd. Deze zijn tien jaar geldig en dit wil dus zeggen dat deze rijbewijze moeten hernieuwd worden (voor de eerste was dit al het geval in de voorbije maand) en daarom wordt aangeraden de uiterste geldigheidsdatum in het oog te houden. Voor het vernieuwen van rijbewijzen worden immers geen uitnodigingen verstuurd. De houder ervan moet hiervoor zelf tijdig een afspraak maken met de dienst burgerzaken. Een nieuw rijbewijs kost 25,50 euro.

 

  • Op het investeringsprogramma voor dit jaar 2021 staan ondermeer ook nieuwe infrastructurele voorzieningen voor het sportcomplex Bevegemse Vijvers. In het zwembad komen er zes nieuwe startblokken, terwijl de sportzaal gaat uitgerust worden met telescopische tribunes. Deze oplopende rijen zitplaatsen voor toeschouwers kunnen manueel of elektrisch in- en uitgeschoven worden zodat de zaal multifunctioneel kan gebruikt worden voor zowel sportwedstrijden als andere grotere activiteiten (kampioenschappen, danswedstrijden enz.).

 

  • Normaal zou Zottegem zich rond deze tijd opmaken voor de jaarlijkse carnavalsvieringen maar door corona moeten de carnavalisten nog een jaartje langer wachten vooraleer ze opnieuw het stadscentrum mogen inpalmen. Volgens het organisatiereglement zal dit gebeuren “op de eerste zaterdag van januari tenzij die zaterdag op 1, 2, 3 of 4 januari valt. Indien dit het geval is, wordt Carnaval Zottegem verschoven naar de tweede zaterdag van januari” (einde citaat). Dit betekent dus dat de eerstvolgende carnavalsafspraak in het centrum op zaterdag 8 januari 2022 zal plaatsvinden.