Covid-19 vaccinatie van Lierdenaren gaat door te Herzele.

In de Eerstelijnszone Panacea, bestaande uit de gemeenten Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Brakel en de stad Zottegem komen 2 vaccinatiecentra, één in Zottegem en één in Herzele.
De burgemeesters van de 6 gemeenten en de zorgraad van de Eerstelijnszone zijn dat in overleg met de huisartsenwachtpost Panacea snel overeengekomen, aangezien zowel Zottegem als Herzele centraal liggen ten opzichte van de gemeenten die zij zullen bedienen.
De centra zullen de eigen gemeente bedienen en de gemeente die ten noorden en ten zuiden ligt.
Voor Lierde zal Herzele het vaccinatiecentrum worden.

Het vaccinatiecentrum komt in Oud Ter Leen, in de Kloosterstraat 42 te Herzele.

Deze locatie was vroeger een woonzorgcentrum waardoor het reeds bijna alle voorzieningen heeft om als vaccinatiecentrum gebruikt te kunnen worden.
Het is de bedoeling om 7 dagen op 7 te vaccineren met op de piekperiode 4 vaccinatie-lijnen. Uiteraard hangt alles af van de beschikbaarheid en de levering van de vaccins.
De lokale besturen gaan nu samen verder werk maken van de logistieke voorbereiding van de vaccinatiecentra. Daarnaast worden er werkgroepen opgestart om de personeelsbezetting, de communicatie en dergelijke voor te bereiden. Er zal ook een systeem worden uitgewerkt om mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar een vaccinatiecentrum thuis te vaccineren. Ook dit wordt voorbereid binnen de zorgraad en in overleg met verschillende partners.

Vrijwilligers

Mensen die zich vrijwillig willen engageren in het vaccinatieproces, zoals dokters of andere zorgverstrekkers op rust, of mensen die zich willen engageren als logistiek medewerker, bv als steward willen meehelpen, zullen zich kunnen registreren via een centraal meldingspunt.

Of via deze link:   inschrijving medewerker