Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad Zottegem is op zoek naar een administratief medewerker onthaal en een deskundige secretariaat (beiden m, v, x; voltijdse contractuele functie; met aanleg van een 3-jarige wervingsreserve). Alle informatie over aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 21 januari e.k. De selectie gebeurt via het externe bureau CC Select.

 

  • Het stadsbestuur heeft aan de directie van de vrije kleuterschool Klavertje Vier in de Oombergenstraat in Oombergen toelating gegeven voor het aanleggen van een geveltuintje. Daarin zullen tijdens de komende zomermaanden volop lavendel, klimhortensia en wilde marjolein bloeien.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om uit de stadskas opnieuw een subsidie van 9.000 euro voor 11.11.11 toe te kennen, ten gunste van de algemene werking van deze overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De eindbalans van de 11.11.11-campagne 2020 komt hiermee op 31.205 euro (ondanks corona zo’n 1.500 euro meer dan in 2019). De inzamelactie aan huis bracht 11.114 euro op en daarnaast werd ook nog 11.091 euro ontvangen via stortingen door Zottegemse inwoners.

 

  • Zoals eerder ook al gebeurde, is nu een Ford Focus die door de eigenaar niet afgehaald werd en die zodoende al (meer dan) zes maanden gestationeerd stond op het terrein waarvan de politie gebruik kan maken aan de Boskouter nabij het politiehuis in de Meengracht, overgedragen aan de stad die beslist heeft het voertuig dat niet meer te verkopen is, ter beschikking te stellen van de Zottegemse brandweer die de wagen met het oog op bepaalde interventies zal gebruiken als oefenmateriaal.