Bos Lange Broucke blijft herinnering voor geboorte van kinderen

In 2010 werden de eerste boompjes aangeplant in het geboortebos Lange Broucke, Scheurbroeck in Oosterzele. Een geboortebos in Oosterzele, een prima idee van Rita De Loore en Filip Vermeiren. Ze zagen tien jaar geleden hun ambitieus project werkelijkheid worden. Er werden sinds 2010 al diverse plantacties georganiseerd. ‘De geboorte van een kind, is een moment om nooit te vergeten. Graag willen we dit gevoel vereeuwigen met de aanplant van een geboorteboom’, klonk het destijds bij de bedenkers Rita De Loore en Filip Vermeiren, die geruggensteund werden door het gemeentebestuur. De gemeente kocht een stuk grond aan van bijna 2,7 ha, palend aan het bestaand geboortebos. Als dat geen goed nieuws is. Het geboortebos wordt een stuk groter. Oosterzele wordt gestaag bosrijker.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
Het speel- en geboortebos Lange Broucke cre ëert een groene long in de fusiegemeente. Er werden in het bos Lange Broucke (dit is de aloude benaming van de site) al duizenden bomen aangeplant (eiken, beuken, elzen, essen, bos-kers,…). Honderden kinderen kregen al een eigen boom. Op elke plantactie kwamen veel Oosterzeelse ouders opdagen om voor hun oogappel een geboorteboom te planten. En of ze telkens fier waren. De ouders kregen op die manier een ideaal geboortegeschenk voor hun kinderen. Het geboortebos een meerwaarde voor de gemeente. En milieuvriendelijk bovendien. Het geboortebos Lange Broucke moet een volwaardig speelbos opleveren. De Oosterzeelse jeugd verdient een gezonde en goede toekomst. Bossen zijn interessante plekken om te spelen. Ze leveren gezonde lucht en brengen een stuk gezondheid in de gemeente. Bomen staan bij uitstek symbool voor groeien en ‘groeien’ hoort bij de geboorte van kinderen. De bedoeling is dat de kinderen plezier gaan beleven. Laat ze ravotten en spelen, energie opdoen en zich uitleven.   ‘Lange Broucke’ werd twee jaar geleden ook al uitgebreid. Het gemeentebestuur slaagde er in bijkomende gronden te verwerven. Oosterzele kocht toen 2,50 ha grond aan, palend aan het bestaande geboortebos Lange Broucke. De site is gelegen aan het bedrijf OBBC. Het is volledig ontgonnen en terug opgevuld. Het is de intentie om er speelheuvels, wilgentunnels en balkenparcours aan te leggen. De gemeente beschikt ook over een toegankelijkheidsregeling voor het speel- en geboortebos Lange Broucke in Oosterzele.     Reporter 17