GO! Atheneum Geraardsbergen verwerft accreditatie in nieuw Erasmus+ concept


Geraardsbergen. Erasmus+ is voornamelijk bekend als het uitwisselingsprogramma voor studenten in het hoger onderwijs. Minder bekend is dat ook het leerplichtonderwijs (tot 18 jaar) kan participeren aan dit EU-programma. Het GO! Atheneum Geraardsbergen bouwde de voorbije 3 jaar een reputatie op inzake internationalisering en zal dit ook in de toekomst verder kunnen zetten.

“Tijdens diverse uitwisselingen en stages in het buitenland konden leerlingen en leerkrachten heel wat ervaring opdoen de laatste 3 schooljaren. Dergelijke interculturele projecten helpen hen om inzicht te verwerven en kennis te maken in de praktijk met bijvoorbeeld culturele verscheidenheid, taalbeleving, omgaan met vooroordelen, diversiteit en actief wereldburgerschap. Voor leerkrachten biedt Erasmus+ bovendien kansen op het verruimen van de professionele kennis en vaardigheden. Voor GO! Atheneum Geraardsbergen is Erasmus+ een bijkomende troef om internationale weerklank te geven en om expertise te verzamelen om de krachtige leer-, leef- en werkomgeving verder te ontwikkelen waar elke leerling en elke professional baat bij heeft,”  verduidelijkt directeur Brecht Persoons.

De accreditatie
Het recent goedgekeurde Erasmus+ programma (2021‑2027) voorziet een heel ruim budget en introduceert bovendien een nieuwe mogelijkheid om projecten te realiseren: de accreditatie. Een accreditatie is een erkenning vanwege het Nationaal Agentschap EPOS waardoor de procedure voor het periodiek verwerven van een budget eenvoudiger wordt. Op die manier krijgen organisaties de ruimte om op hun eigen tempo de internationale activiteiten en expertise verder uit te bouwen en kunnen ze deze op een meer structurele manier voorzien in hun planning.

Gunther De Geeter, beleidsmedewerker en verantwoordelijke voor de internationale projecten, vult aan: “Onze school diende een accreditatieaanvraag   in voor het organiseren van praktijkervaringen voor TSO- en BSO-jongeren én om de leerkrachten de kans te bieden om aan jobshadowing te doen in het buitenland. Hiermee toont de school aan dat de ervaring en de structuur aanwezig zijn om ‘Internationalisering’ op een kwaliteitsvolle manier aan te wenden en dat het dit de komende jaren strategisch verder wil uitbouwen. Het dossier kreeg een goedkeuring en erkenning van EPOS. Concreet wil dit zeggen dat de school op een vereenvoudigde manier individuele of globale mobiliteitsprojecten voor leerlingen en leerkrachten kan aanvragen. De ‘accreditatie’ opent tevens de mogelijkheid om buitenlandse experten uit te nodigen om hun kennis en expertise te delen en trainingen op te zetten in al onze scholen.”

Komend schooljaar zet het Atheneum alvast in om de 21e-eeuwse vaardigheden bij jongeren nog meer aan te reiken en te trainen. De focus ligt hierbij op creatief en probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communicatie en kritisch denken.