Oosterzele schenkt een boom bij geboorte kind

Schenking bomen voor kinderen vanaf geboortejaar 2013

Het thema rond planten van bomen komt de laatste tijd meer en meer aan bod. De gemeente engageerde zich om meer bomen te planten in de komende jaren. ‘We moeten vermijden dat steeds kostbare landbouwgrond ingenomen wordt voor bebossing en daarom moeten we zoeken naar alternatieven om alsnog meer bomen aan te planten zonder dat dit ten koste gaat van de landbouwgrond’, duidt schepen Elsy De Wilde. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
‘Oosterzele schenkt een boom aan alle gezinnen waar een baby geboren wordt. Die kan dan geplant worden in hun tuin. We hopen dat kinderen later letterlijk de vruchten kunnen plukken van hun eigen boom’, vervolgt schepen De Wilde. De gemeente kocht onlangs een stuk grond van circa 2,7 ha voor de uitbreiding van het geboortebos. Wie het wil kan daar ook een boom planten. De laatste bomen   in het geboortebos werden aangeplant in 2012. We willen de schenking van de bomen voor alle kinderen vanaf geboortejaar 2013. Door de uitbreiding van het geboortebos is er voldoende plaats om de kinderen hun boom te planten’.
Er zal in de toekomst jaarlijks een plantactie kunnen plaatsvinden van de kinderen geboren in dat jaar’, zegt raadslid en bedenker van het geboortebos Filip Vermeiren. Door deze beslissing zullen ongeveer 1.250 extra bomen aangeplant kunnen worden op het grondgebied Oosterzele. ‘Een goede investering in de toekomst van de jeugd’, klinkt het bij Elsy De Wilde en Filip Vermeiren. De gemeente bekijkt de organisatie van een groepsaankoop van bomen waarop alle inwoners de kans krijgen op in te tekenen.       Reporter 17