Stad volgt coronasituatie op de voet, nauw overleg met scholen

Zeker nu de coronacijfers in het hele land ongunstig evolueren, blijft de veiligheidscel van de stad extra waakzaam. De veiligheidscel blijft wekelijks samenkomen om de situatie week per week te bekijken, en maatregelen te nemen waar nodig.

Zo staat het testcentrum klaar om extra testen uit te voeren indien nodig, en is de opbouw van het vaccinatiecentrum aan de Bevrijdingslaan 7 volop bezig, om vanaf maart zoveel mogelijk te kunnen vaccineren. Er gaven zich intussen al meer dan 400 vrijwilligers op voor de vaccinatiecentra in Ninove en Geraardsbergen (Eerstelijnszone Dender Zuid).

Nauw overleg met scholen

Ook met scholen blijft de stad in nauw overleg . Zo werd maandag 25 januari beslist om omwille van capaciteitsproblemen door besmette leerkrachten de school in Voorde tot en met 1 februari te sluiten. In andere scholen waar er besmettingen zijn, wordt de situatie op de voet gevolgd, en per situatie bekeken welke maatregelen moeten genomen worden. Ouders worden hiervan door de scholen zelf op de hoogte gebracht. Tot op vandaag blijken de besmettingen in de scholen ‘gewone’ coronabesmettingen te zijn. Er is in de Ninoofse scholen gelukkig nog geen besmetting met de Britse of Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld.

Een mondmaskerplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar komt er in Ninove voorlopig nog niet, wel moeten leerlingen uit deze klassen verplicht 14 dagen een mondmaker dragen als er in de klas een besmetting werd vastgesteld. De stad zal aan de schoolbesturen vragen om het dragen van een mondmasker in het lager onderwijs aan te bevelen.

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge tijdens de gemeenteraad

Burgemeester Tania De Jonge: “We merken heel wat ongerustheid over de besmettingen in de scholen. Ik wil graag benadrukken dat de CLB’s en het Covid-team van de stad deze situatie op de voet volgen en ook de maatregelen treffen die nodig zijn. Er is een grote vraag naar meer testen in de scholen maar dit is een bevoegdheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat zich daarvoor baseert op de aard en het aantal van de besmettingen en het advies van de CLB-arts. Als stad hebben wij hier geen beslissingsbevoegdheid, maar houden wij zeker en vast de vinger aan de pols. Indien extra testen nodig blijkt, zal het Agentschap die beslissing zeker nemen, en staat ons testcentrum klaar om die extra testen op te vangen.”

Sport voor -13 jarigen

De burgmeester besloot, na overleg met de veiligheidscel, om  indoor sporten voor -13 jarigen opnieuw te verbieden van donderdag 28 januari tot en met 21 februari (einde van de krokusvakantie). Dit was sinds 4 december in Ninove opnieuw toegestaan, maar de stad probeert besmettingen tussen kinderen van verschillende scholen (en zo ook verspreiding van besmetting over verschillende scholen) zo veel mogelijk te vermijden. Voor outdoor activiteiten -13 jaar wordt er nog overleg gepleegd op Provinciaal en Vlaams niveau .