Het vroegere terrein van SK Merelbeke wordt opnieuw natuurgebied

Nieuwe poelen voor kikkers en salamanders

SK Merelbeke speelt vandaag op de terreinen van KFC aan de Kloosterstraat, dat verhuisde naar Moerkensheide in De Pinte. De gemeente kocht de oude terreinen van SK aan en wil het gebied opnieuw omvormen tot natuurgebied. Op 1 maart starten de voorbereidende werken voor de afbraak van de oude kantine en kleedkamers van SK Merelbeke in de Scheldevallei langs de Zwijnaardsesteenweg. Op de terreinen worden nieuwe poelen voor amfibie ën gegraven en bomen aangeplant.

Poelenplan

In 2004 liet de gemeente Merelbeke een ambitieus poelenplan opmaken. Hiervoor werden 80 bestaande poelen geïnventariseerd en werd voor elk van deze poelen een beheerplan opgesteld. Bovendien werden voorstellen uitgewerkt om in een aantal kerngebieden nieuwe poelen aan te leggen. In 2019 oogt het resultaat van al deze inspanningen indrukwekkend voor de salamanderpopulaties van Merelbeke. Maar er is meer. De kamsalamander mag dan wel de ambassadeursoort zijn van het poelenplan, ook alle andere soorten amfibie ën zitten mee in de lift. Zo is Merelbeke de enige gemeente in Vlaanderen waar de vijf inheemse salamandersoorten in één en dezelfde poel voorkomen: vuursalamander, Alpenwatersalamander, kamsalamander, vinpootsalamander én kleine watersalamander in eenzelfde poel. Merelbeke telt vijf zulke poelen, waarvan er twee werden aangelegd in uitvoering van het poelenplan.