Lokaal Bestuur Geraardsbergen ondersteunt kwetsbare gezinnen met bon van #GraagGeraardsbergen


Geraardsbergen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen steekt inwoners die zich in een kwetsbare financi ële situatie bevinden een hart onder de riem met een bon van 20 euro van #GraagGeraardsbergen. De digitale bon kan tot eind oktober besteed worden bij lokale handelaars. Het lokaal bestuur realiseert hiermee opnieuw een belangrijk engagement uit het corona-ondersteuningsplan: de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken en de lokale economie zuurstof geven.

 De lokale middenstand heeft het de voorbije maanden hard te verduren door de gevolgen van de coronacrisis. Ook voor mensen met een laag inkomen is de impact van de crisis zwaar om te dragen. Om beide doelgroepen te ondersteunen schenkt Lokaal Bestuur Geraardsbergen bonnen van #GraagGeraardsbergen.

De bon van 20 euro wordt bedeeld aan personen die:

  • een vrijetijdspas hebben en/of
  • leersteun hebben aangevraagd en/of
  • deelnemen aan voedselherverdelingen en/of
  • cli ënt zijn bij de sociale dienst

In totaal worden er iets meer dan 2.600 bonnen aangemaakt. Wie recht heeft op de bon ontvangt die (voor zichzelf en elk rechthebbend gezinslid) in januari of februari wanneer hij/zij langsgaat bij de sociale dienst, het wijkcentrum of Huis van het Kind. Als er niet meteen een contact voorzien is, wordt de bon opgestuurd.

Mensen die niet in meteen in aanmerking komen volgens de bovenstaande categorie ën maar wel over een periode van 3 maanden een laag inkomen hebben genoten, kunnen zelf een aanvraag indienen op www.geraardsbergen.be/vouchers.

“Wie al voor de coronacrisis in een financieel kwetsbare situatie zat, wordt dubbel en dik getroffen door de impact van de crisis. Als lokaal bestuur zijn we hier niet blind voor en willen we diegenen die dit het meest nodig hebben in onze stad een financieel duwtje in de rug geven. We doen dit op een duurzame manier: met een bon die besteed kan worden bij onze eigen, lokale handelaars en horeca. Want ook voor hen is corona een enorme financi ële domper”, geeft schepen van sociaal beleid David Larmuseau mee.

Iedereen kan trouwens een bon #GraagGeraardsbergen aankopen en zo de lokale economie een hart onder de riem steken. Particulieren en bedrijven kunnen hem cadeau schenken aan familie, vrienden of medewerkers. Inmiddels aanvaarden al zo’n 80 lokale handelaars en horecazaken de bon. De lijst is terug te vinden op https://shop.kivalo.be/geraardsbergen/.