Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Wat het aanbod op de wekelijkse dinsdagmarkt in het stadscentrum betreft, heeft de afwezigheid van de visboer die op de Zavel een standplaats had, niets te maken met de winterse weersomstandigheden (zoals blijkens gesprekken onder marktbezoekers verondersteld wordt). Wij vernamen dat de betrokken vishandelaar het stadsbestuur op de hoogte heeft gebracht van de stopzetting van zijn abonnement vanaf 1 januari ll. Ook een verkoper van onderhoudsproducten besloot zijn kraam in de Heldenlaan niet meer te komen opstellen.

 

  • Het laatste stuk van de stedelijke subsidietaart 2020 ging naar Racing Strijpen. Deze voetbalclub mocht vorig jaar zijn 50-jarig bestaan vieren (al kon dit letterlijk niet echt, wegens corona) en kreeg ter gelegenheid van dit gouden jubileum uit de stadskas een verjaardagsgeschenk van 248 euro.

 

  • In een vroeger NUUS-artikel (zie via deze link) kon u lezen dat de gemeenteraad — bij onthouding van de sp.a en Groen — goedkeuring hechtte aan het plan om in de Jasmijnstraat in Godveerdegem, ter vervanging van het fietspad dat er langs de kant van de pare huisnummers aangeduid ligt met evenwijdige onderbroken witte strepen, een verhoogd fietspad in tegengestelde richting van het andere wegverkeer aan te leggen. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze opdracht nu ook gegund, met name aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen. De kostprijs werd becijferd op 101.342 euro.

 

  • Het stadsbestuur is ook van plan om het wegdek te vernieuwen in de Noordstraat aan de rand van het centrum. De wegverharding bevindt er zich al meerdere jaren in een slechte toestand en bestaat momenteel uit een telkens weer opgelapte asfaltlaag op losliggende kasseien. Bedoeling is de oude kasseien op te breken en te vervangen door een duurzame fundering met daarop een nieuw wegdek in asfalt. Ook de aanbesteding van deze werken is inmiddels afgerond met de toewijzing ervan (kostprijs geraamd is op 87.685 euro) aan de nv Stadsbader uit Harelbeke. Deze werken zouden nog dit voorjaar uitgevoerd worden.
X