Archiefbeeld februari 2020

Jasmijnstraat in Godveerdegem krijgt verhoogd fietspad

Ingevolge de definitieve beslissing die het stadsbestuur enkele maanden geleden nam om een nieuwe verkeerscirculatie in te voeren in de omgeving Godveerdegemstraat / Langestraat (kruispunt Ronselaar) / Tweekerkenstraat / Jasmijnstraat op de grensscheiding Godveerdegem-Bevegem, is ook de verkeersregeling in laatstgenoemde straat gewijzigd. Autoverkeer is er voortaan enkel nog toegelaten vanuit de Godveerdegemstraat richting Tweekerkenstraat, terwijl fietsers er zich wel nog in beide richtingen mogen verplaatsen.

Zoals oorspronkelijk gesuggereerd tijdens het overleg tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer dat aan de definitieve invoering van de nieuwe verkeercirculatie voorafging, is in de Jasmijnstraat langs de kant van de pare huisnummers voor het fietsverkeer richting Godveerdegemstraat een fietspad aangeduid met evenwijdige onderbroken witte strepen (aanliggend in tegengestelde richting van het andere wegverkeer dus). Teneinde de fietsers toch een veiliger gevoel te geven, heeft het stadsbestuur nu de intentie om in plaats daarvan een verhoogd fietspad aan te leggen. Dit plan werd in de gemeenteraadszitting van 26 oktober van vorig jaar goedgekeurd, bij onthouding van sp.a en Groen. Met het oog op de uitvoering van dit plan besloot het college van burgemeester en schepenen inmiddels zeven firma’s te laten aanschrijven voor een prijsofferte. De kostprijs wordt geraamd op 101.342 euro (incl btw).

X