NMBS sluit massaal loketten – ook in belangrijke stations in de Denderstreek

Pieter de Spiegeleer: “Het Vlaams Belang stelt met verbazing vast dat loketten in maar liefst 44 stations gesloten worden, en dit nog tegen het eind van dit jaar. Ook drie belangrijke stations in de Denderstreek zullen hun lokettenfunctie verliezen.”

“En niet de minste: met Lede, Ninove en Liedekerke (deze hebben op een gemiddelde weekdag samen ongeveer 5000 reizigers) spreken we over stations met een belangrijk aantal pendelaars naar Brussel, maar ook — meer en meer regionaal gezien -, naar Aalst. We stellen vast dat noch met lokale besturen, noch met middenveldsorganisaties als bv. TreinTramBus en de Vlaamse Ouderenraad overleg geweest is. Communicatie en inspraak- althans het gebreke eraan-, is een oud zeer bij de archaïsche NMBS”, stelt Federaal Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, Pieter De Spiegeleer, vast.

“Het sluiten van fysiek bemande loketten zorgt voor een verdere asociale tendens inzake dienstverlening. Het alternatief, digitalisering, één van de sleutelbegrippen in de regeringsverklaring, maar ook in de beleidsverklaring van Federaal Minister Mobiliteit Gilkinet (ECOLO), moet het persoonlijk bemande loket vervangen. Dat die digitalisering zorgt voor een extra drempel voor een aanzienlijke groep van mensen, is de evidentie zelve. Bovendien is het ook bewezen dat een station/loket dat niet meer, of veel minder bemand wordt, inboet aan veiligheid.” stelt De Spiegeleer.

“Opmerkelijk is dan ook dat als antwoord van minister Gilkinet – een antwoord dat vorige week binnenkwam en kaderde in een vraag over renovatiewerken, en het uitbreiden van faciliteiten van twee stations in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (met een kostenplaatje dat kan tellen, voor spoorweginfrastructuur in het BHG is er altijd wel iets meer goede wil en geld in kas dan elders nvdr) — het volgende uit de bus kwam als inleidende mededeling:

De afgelopen jaren hebben de spoorwegen te lijden gehad van chronische desinvestering, zoals blijkt uit de vervallen staat van te veel stations. Als minister van Mobiliteit heb ik een dubbele ambitie met betrekking tot de stations. Op korte termijn is het een absolute noodzakelijkheid om aan de meest urgente renovatiebehoeften te voldoen. Op lange termijn wil ik de stations en hun faciliteiten heroverwegen om ze veiliger, multimodaler en toegankelijker te maken.”

Met het sluiten van loketten doet de NMBS net het omgekeerde dan wat haar voogdijminister beweert na te streven.

In een recente reactie — gisteren — gaf minister Gilkinet dan weer te kennen dat hij de NMBS-top zal terugfluiten inzake de “lokettenkwestie”. Het feit dat de NMBS zonder overleg met lokale betrokkenen, in een “droge” mail aan de gemeentebesturen bekend maakt dat de loketten van het station op haar grondgebied dit jaar nog zullen gesloten worden is Kafkaiaans opmerkelijk. Maar dat diezelfde NMBS een ingreep uitvoert die indruist tegen de ambities van haar voogdijminister is nog opmerkelijker. Als kers op de taart schijnt die minister (Gilkinet) zelfs geen weet te hebben van de ingreep en communicatie van de NMBS naar de gemeentebesturen toe, of hij doet op zijn minst dat hij het niet weet. Een zoveelste bewijs dat deze VIVALDI-regering met haken en ogen aan mekaar hangt en geen enkele voeling heeft met de Dorpstraat, en zelfs niet met haar eigen adminstraties. Pijnlijk, zorgwekkend maar vooral ook schandelijk. Het hoeft geen betoog dat we als Vlaams Belang op diverse bestuursniveau’s druk op de ketel zullen houden, zo werden reeds verschillende doelgerichte vragen aan Federaal Minister Gilkinet, gestuurd”,   besluit Pieter De Spiegeleer.