Vaccinatiecentra Herzele en Zottegem: stand van zaken

Een  vlotte samenwerking  zorgde ervoor dat  de  vaccinatiecentra  Herzele  en Zottegem  zo goed als klaar zijn voor de testdoorloop.  De burgemeesters van de 6 gemeenten van  de  Eerstelijnszone  (ELZ)  Panacea  — Brakel,  Oosterzele, Zottegem, Herzele, Lierde en Sint-Lievens-Houtem  — gingen  vorige week  een kijkje nemen in beide centra.  Ook de betrokken artsen, apothekers en verantwoordelijken van ELZ  Panacea  hebben de laatste aanpassingen doorgegeven om zo optimaal mogelijk aan de slag te kunnen gaan.  

 

“Het  opzetten van de vaccinatiecentra is een  grote logistieke  operatie.  Op de website van Agentschap  Zorg en Gezondheid omschrijft men het als  de grootste logistieke operatie na de tweede wereldoorlog. Het moet dus goed voorbereid worden  maar  er is op korte tijd  al  immens veel werk verzet,” aldus de burgemeesters.  De grote voorbereidingen zijn rond  en alle benodigde infrastructuur is voorzien. Deze week wordt nog verder werk gemaakt van  onder andere de  bewegwijzering, signalisatie en inkleding.    

 

Vanaf deze week start in beide centra een ‘dry-run’, een testperiode om een probleemloze werking te verzekeren. “We gaan in rechte lijn naar de opening van het vaccinatiecentrum”, verkondigen de burgemeesters.  

 

Naast het in orde brengen van beide centra, wordt er ook volop gewerkt aan de uitrol van een  campagne  om  alle inwoners  te  informeren over het verloop van het vaccinatieproces. “We zijn bezig met het opmaken van een flyer waarin praktische informatie wordt meegegeven over de vaccinatiecentra en het verloop van het vaccineren”, bevestigen de burgemeesters.  Deze brief zal in de komende weken in iedere brievenbus van deze 6 gemeenten  gepost worden.  “Hiermee willen we de burger de  informatie doorgeven waar wij op dit moment al over beschikken”.  Voor een aantal zaken  is men  afhankelijk van beslissingen van de overheid en uiteraard ook van de levering van de vaccins.  

 

De lokale besturen streven ernaar om, eens ze de informatie over de datum van vaccinatie voor iedere inwoner ontvangen hebben,  dit  zo snel mogelijk te delen met de burgers.  Als burger hoef je zelf niets te ondernemen en zal je  persoonlijk  geïnformeerd worden wanneer jouw vaccinatie voorzien is.    

Volgens het scenario dat nu op tafel ligt zal er in de beginfase  gevaccineerd worden van 16u00 tot 20u00 en dit 7 dagen op 7.  

 

Vaccinatiecentrum  Zottegem: voor inwoners van  Brakel, Oosterzele en Zottegem  

Het vaccinatiecentrum  Zottegem  bevindt zich  in de fuifzaal  op de  site van  de  Bevegemse  Vijvers.  Er zijn in totaal 4 vaccinatielijnen voorzien, elk met een capaciteit van 20 tot 25 inentingen per uur.  Alle nodige voorbereidingen zijn getroffen om  de  inwoners  van Brakel, Oosterzele en Zottegem vlot te  kunnen  vaccineren.    

 

“Er zijn aparte in-en uitgangen voor een  vlotte  doorstroom  en  de locatie is  volledig voorzien op een maximale  toegankelijkheid  voor burgers die minder mobiel zijn. Er  werd een container geplaatst  aan de achterkant van de fuifzaal  die  dienst  zal  doen  als wachtruimte, en bij de inrichting werd ook rekening gehouden met privacy en  voldoende afstand in alle ruimtes. Ook voor de medewerkers die  er de  komende maanden aan het werk zullen zijn, is een aparte ruimte voorzien,” zegt burgemeester Jenne De Potter. “We leggen nu de laatste hand aan  de signalisatie,  binnen maar ook buiten in de ruime omgeving  zodat alle burgers van de drie gemeenten makkelijk  en vlot  de weg naar het centrum  vinden.  Er is  ook  ruimschoots parking  voor zowel bezoekers als medewerkers.” Het vaccinatiecentrum bevindt zich naast de sporthal maar de burgemeester benadrukt dat  alle sportactiviteiten en sportkampen  kunnen doorgaan zoals gepland, ook als het vaccinatiecentrum geopend is.  

 

“De vaccinatiecentra staan klaar, laat de vaccins maar komen!” besluiten de burgemeesters.