Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Armand Matthijs roept op om de rechten van de zwakke weggebruiker te vrijwaren


Beeld: Armand Matthijs


Geraardsbergen. Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus – breekt al jaren een lans voor de zwakke weggebruiker. ‘Mensen moeten kunnen bewegen in veilige omstandigheden’, geeft Armand Matthijs mee. Al meerdere malen heeft de voorman van Rebus tevergeefs aangeklaagd dat voertuigen op fiets- en voetpaden parkeren. Vandaag belemmerde een vrachtwagen de vlotte doorgang van voetgangers ter hoogte van de Hoge Buizemont. Armand Matthijs roept de verantwoordelijke diensten op om op te treden.

Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus – is vragende partij om de rechten van de voetgangers en de fietsers te vrijwaren. ‘Al te vaak parkeren voertuigen zich op de voet- en fietspaden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.’ Vandaag belemmerde een vrachtwagen de vlotte doorgang van voetgangers ter hoogte van de Hoge Buizemont. Armand Matthijs bond in het verleden reeds verschillende malen de kat de bel aan: ‘ Op 13 augustus signaleerden we de versperringen op buurtweg 21 tussen Rapidelaan en Bildeken te Ophasselt. Tot tweemaal toe moesten we vaststellen dat aan onze oproep om de doorgang van de buurtweg vrij te maken, geen gevolg werd gegeven.’
Ook deze keer signaleerde Armand Matthijs de versperring en bleef de oproep onbeantwoord. Het politiereglement van Geraardsbergen laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Artikel 153: ‘Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.’
Armand Matthijs besluit: ‘Meer dan ooit willen mensen in veilige omstandigheden bewegen. De zwakke weggebruiker heeft hierbij nood aan een overheid die deze bewegingsvrijheid ondersteunt.’
Julien Borremans
X