burgemeester Cynthia Browaeys

Gemeente Horebeke heeft geen zin in adviesraden

Burgemeester keert terug op haar stappen

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe participatiereglement dat door de leden van de meerderheid werd goedgekeurd tijdens de zitting van december 2020, stelden beide oppositiepartijen, NVA/CD&V en Groen voor om ook in Horebeke een aantal adviesraden op te richten.

Volgens de burgemeester is het participatiereglement een samenvoeging van een aantal reglementen.

Bovendien, zo voegde de ze er aan toe, is dit reglement slechts een eerste aanzet waar na verloop van tijd een aantal aanpassingen, toevoegingen en correcties aan zullen moeten gebeuren.

Net omdat dit reglement nog teveel gebreken en onduidelijkheden bevat onthielden de leden van beide oppositiepartijen zich bij de stemming.

Een aantal pertinente vragen van Groen raadslid Bart Van de Water bleven onbeantwoord. Tezelfdertijd opperde hij dat er in onze gemeente geen adviesraden zijn.

De burgemeester antwoordde niet weigerachtig te staan tegen de oprichting van een aantal adviesraden.

adviesraden.jpg

Dieter Verscheure, fractieleider voor n-va/CD&V, nam deze uitgestoken hand aan en beloofde tegen de volgende zitting de nodige voorstellen op tafel te leggen. In één adem nodigde hij de raadsleden van Groen uit om dit gezamelijk te doen.

In januari 2021 liet het college na de gemeenteraad samen te roepen, maar niet getreurd, op 8 februari plaatsten Groen en N-VA/CD&V hun moties op de agenda. Ze stelden voor om, net zoals in zowat alle andere Vlaamse steden en gemeenten, ook in Horebeke een seniorenraad, een cultuurraad, een sportraad en een minaraad (milieu en natuurraad) op te richten.

Burgerparticipatie zorgt voor beter lokaal beleid. Het contact tussen de burger en het lokale bestuur wordt op een formele en transparante manier versterkt en verbeterd. Adviesraden spelen daarin een belangrijke rol. “Bovendien”, zo geeft Verscheure mee, “kunnen deze adviesraden al onmiddellijk meewerken om het nieuwe participatiereglement te vervolledigen en bij te schaven op maat van onze gemeente”.

Afbeeldingsresultaat voor dieter verscheure

En toch ging de burgemeester niet mee in het verhaal ondanks haar uitspraken in december 2020, toen ze bevestigde de nodige adviesraden te willen oprichten.

 

Ik vroeg haar naar de redenen waarom, en ze vertelt me dat het participatiereglement is goedgekeurd op de gemeenteraad in december en van start gaat op 01.01.2021) inclusief 3 (verplichte) adviesraden   én de overige mogelijkheden tot participatie.

Burgemeester Cynthia Browaeys

Het college wil zich eerst louter concentreren op de wettelijk verplichte adviesraden ( jeugdraad- lokaal kinderoverleg en intergecoro), volgens de burgemeester.

Schepen Bauters laat ondertussen weten dat men stap voor stap tewerk gaat.

Ze vergeet wellicht dat Volksbelangen al 7 legislaturen op rij aan het stappen is zonder veel vooruitgang en ze inmiddels mijlenver achterlopen op de rest van Vlaanderen.

De enige adviesraad die op papier bestaat, namelijk de jeugdraad, is dode letter gebleken, laat dezelfde schepen weten.

Afbeeldingsresultaat voor cultuurraad

Lichtjes geirriteerd antwoord Filip Hebbrecht mij dat “ de raden die wij samen met NVA hebben voorgesteld wenst de burgemeester nu niet op te richten.
Ze wenst eerst de 3 verplichte goed op te starten en biedt de inwoners tevens andere mogelijkheden van participatie ( bv. agendapunten op de agenda laten brengen van de gemeenteraad – organisatie van een referendum..).

Als oppositie vinden wij dat niet OK.
De maatschappelijk thema’s als cultuur, sport etc verdienen minstens nu al een deelname van de inwoners.
Bovendien zijn de drempels voor het agenderen van een punt op de agenda van de gemeenteraad verhoogd. Idem voor de organisatie van een referendum.
Dit is geen participatie aanmoedigen maar participatie ontmoedigen”.

Afbeeldingsresultaat voor filip hebbrecht

Deze weigering lijkt een gemiste kans voor het college om aan te sluiten met de gangbare praktijk in Vlaanderen.

“Bovendien ontneemt het college zijn inwoners de kans om via een officieel orgaan in dialoog te gaan met het lokale bestuur”, aldus Filip Hebbrecht van Groen Horebeke.

Misschien is het net omwille van het offici ële karakter van de adviesraden dat het college de oprichting ervan tegenhoudt”.